Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75580G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75580G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 75580G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75580G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 75580G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1255 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 75580G-M (671 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 75580G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 75580G-M 79580G-M 79580G-B NL Gebruiksaanwijzing Gaskookplaat 2 Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter. WAARSCHUWING Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te geschieden met een zeep-oplossing nooit met een vlam. de veiligheid Het ingestelde type gas is aangegeven op een sticker naast de gasaansluiting. Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden. Vóór het ombouwen moet het apparaat worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de huisinstallatie uit. Vervangen van de sproeiers 1. een steeksleutel van 7 mm de gassproeiers losschroeven en verwijderen (afb. In omgekeerde volgorde nieuwe gassproeiers monteren (zie tabel: Inspuitstukken). 5 op de sticker naast de gasaansluiting, moet volgens de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst. Regeling gaspitten 1. 6 transformatie van aardgas noor flessengas, het by-pass schroofje van de kranen goed bypass fregelschroef vastschroeven. In geval van transformatie van flessengas noor aardgas, het by-pass schroefje ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat men een kleine regelmatige vlam verkrijgt (voor de wokbrander draait u de by-pass schroef 1/2 draai los). · Het resultaat moet in ieder geval een gelijkmatige vlam zijn in de hele kroon. · Controleer of de vlam blijft branden als u de knop snel van maximaal naar minimaal draait. Deze handeling kan makkelijk verricht worden ondanks de kookplaat is ingebouwd. 16 Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. Het aansluitsnoer moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos (230 V~50 Hz). Deze wandcontactdoos moet overeenkomstig de voorschriften geïnstalleerd zijn. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). · Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. · Als u het apparaat direct aan het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht die tussen de contacten een opening van minimaal 3 mm heeft. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van de kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. · Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan 90°C. Vervangen van het aansluitsnoer Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T90 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding (afb. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 75580G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 75580G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag