Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75554G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75554G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 75554G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 75554G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 75554G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (948 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 75554G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 75554G-M NL Gebruiksaanwijzing Gaskookplaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] De netspanning moet 230 V 50Hz zijn. · Neutraal Aarde (geel/groen) afb. 4 Vervangen van het aansluitsnoer Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding. 5 13 Gasaansluiting Attentie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd (afb. Schroef de onderdelen eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter. WAARSCHUWING Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te geschieden met zeep-oplossing, nooit met een vlam. afb. 6 A) Aansluitpijp met wartel B) Ringetje C) Haakse fitting Tabel 1: Inspuitstukken TYPE BRANDER MAXIMALE WARMTEAFGIFTE kW MINIMALE WARMTEAFGIFTE kW MAXIMALE WARMTEAFGIFTE aardgas 25 mbar sproeiers verbruik m 3/h flessengas 30 mbar sproeiers g/h G30/G31 sudderbrander normaalbrander sterkbrander wokbrander 1, 0 2, 0 aardgas: 3, 0 flessengas : 2, 8 4, 0 0, 33 0, 45 0, 75 1, 20 071 100 125 147 0, 111 0, 221 0, 332 0, 443 50 71 86 98 73 145 204 291 14 Ombouw naar vloeibaar gas Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Het ingestelde type gas is aangegeven op een sticker naast de gasaansluiting. Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden. Vóór het ombouwen moet het apparaat worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de huisinstallatie uit. flessengas noor aardgas, het by-pass schroofje ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat men een kleine regelmatige vlam verkrijgt. 5. Controleer of de vlam blijft branden als u de knop snel van maximaal naar minimaal draait. Vervangen van de sproeiers 1. De pannendragers verwijderen. een steeksleutel van 7 mm de gassproeiers losschroeven en verwijderen (afb. Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting, moet volgens de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst. afb. 8 bypass afregelschroef Regeling gaspitten 1. De brander ontsteken. In geval van transformatie van aardgas noor flessengas, het by-pass schroofje van de kranen goed vastschroeven. In geval van transformatie van Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven Brander Sudderbrander Normaalbrander Sterkbrander Wokbrander Ø bypass 1/100 mm 28 32 42 56 15 Inbouw N N W St Su 744 51 0 afb. [. . . ] De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk 21 gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 75554G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 75554G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag