Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 750B N/SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 750B N/SF. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 750B N/SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 750B N/SF te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 750B N/SF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (888 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 750B N/SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 5 mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. [. . . ] Haal het apparaat uit het stopcontact en dek de vlammen af met een deksel of blusdeken. Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. Als er een scheur in het oppervlak zit, trek dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Activeer het apparaat met om het bedieningspaneel te zien Geeft de tijd in minuten weer. Een kookstanddisplay Het timerdisplay Indicatielampjes timer voor de kookzones Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het bedieningspaneel gaat aan als u het apparaat inschakelt en gaat uit als u het apparaat uitschakelt. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: selecteer de kookzone met . Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Raak om deze functie te starten Het symbool verschijnt gedurende vier seconden. Raak om deze functie te stoppen De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven. Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: · De Timer met aftelfunctie gaat af · Raak 3 seconden aan. INDUCTIEKOOKZONES Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt. [. . . ] Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Reinig het apparaat telkens na gebruik Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 750B N/SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 750B N/SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag