Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7388KGP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7388KGP. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 7388KGP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7388KGP te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 7388KGP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (388 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 7388KGP (258 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 7388KGP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant. [. . . ] De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan deze verbruikswaarden en de programmaduur veranderen. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. 5) Dit programma heeft een spoelfase op hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van alles-in-1-tabeltten en apart vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en vaatwaszout gaat gebruiken: 1. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje vol zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder vaatwasmiddel en zonder servies. U kunt deze functie niet inschakelen of uitschakelen als er een programma bezig is. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Het display toont de programmaduur die afloopt in stappen van 1 minuut. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Een programma starten met een uitgestelde start Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Aan het einde van het programma Als het programma voltooid is, zijn de faseindicatielampjes uit en toont het display 0. Als u niet op de aan-/uittoets drukt, dan schakelt de AUTO OFF-voorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp. [. . . ] Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Activeer de glansmiddeldosering en gebruik het glansmiddel samen met de gecombineerde vaatwastabletten. Draai de programmaschakelaar totdat de display twee horizontale statusstreepjes weergeeft. 2) Als het hete water door alternatieve , milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 7388KGP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 7388KGP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag