Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7330E-Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7330E-Q. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 7330E-Q handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7330E-Q te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 7330E-Q : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (724 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 7330E-Q (1145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 7330E-Q

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties · Voor fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem. Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen om risico te vermijden. [. . . ] Nederlands Voordat u begint 22 Open de voorkant van het apparaat en controleer of het motorfilter en het filter van het stofreservoir in de stofzuiger zijn geplaatst. 26 Bevestig de telescopische zuigbuis* aan de slanggreep en het mondstuk door deze op elkaar te drukken en te draaien. ) (Sommige modellen hebben een vergrendelknop die moet worden ingedrukt om de slang en de telescopische buis uit elkaar te halen. ) 27 Trek het snoer uit de stofzuiger en steek de stekker in het stopcontact. U kunt de zuigkracht vergroten door de regelaar door te schuiven naar Max. Zet de stofzuiger uit door de regelaar in tegengestelde richting naar Off te schuiven. Voor een optimaal cyclooneffect in de stofzuiger moet de zuigkrachtregelaar altijd op Max staan. 30 U kunt de zuigkracht ook instellen met de regelaar op de slanggreep. Nederlands Voor het beste resultaat Gebruik de mondstukken als volgt: Tapijt en harde vloeren: Gebruik voor tapijt het combinatiemondstuk* met de handgreep in positie (32a) Gebruik voor harde vloeren het combinatiemondstuk met de handgreep in positie (32b). Zorg ervoor dat de borstels uit het mondstuk steken, zodat er geen krassen op de vloer komen. Met het Dust Magnet*-mondstuk hoeft u over het algemeen niet van modus te wisselen (33a). Opmerking: gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het filteroppervlak niet aan. Nederlands De slang en het mondstuk reinigen De stofzuiger verliest zijn zuigkracht als het mondstuk, de zuigbuis, de slang of de filters verstopt raken en als het stofreservoir vol is. Trek in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 20 à 30 minuten afkoelen. Maak het stofreservoir leeg, verwijder het materiaal dat de verstopping veroorzaakt en/of vervang vuile filters. Buizen en slangen 51 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 52 Als u de slanggreep wilt reinigen, moet u deze loskoppelen van de slang. 53 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderen door in de slang te knijpen. Wees echter voorzichtig als de kans bestaat dat de verstopping wordt veroorzaakt door glas of naalden in de slang. Opmerking: de garantie is niet van toepassing indien schade aan de slang is ontstaan a. 56 Als het turbomondstuk niet meer werkt, opent u de reinigingsklep en verwijdert u eventuele voorwerpen die de turbine verhinderen vrijelijk te draaien. 57 Maak het mondstuk los van de buis en verwijder alle verwarde draadjes , enz. [. . . ] Laat de stofzuiger een half uur afkoelen voordat u deze weer inschakelt. Als het apparaat nog steeds niet werkt, raadpleegt u een erkend Electrolux Service Centre. Er is water in de stofzuiger gekomen De motor moet door een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen. Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 7330E-Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 7330E-Q zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag