Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7061D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7061D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 7061D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 7061D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 7061D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (397 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 7061D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten). Aansluitsnoer verwijderen (eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp. Bij vaste aansluiting de aansluiting door een vakman laten demonteren). [. . . ] De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. De lucht wordt door koolfilters gefilterd en door het bovenste rooster aan de luchtafvoer weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. Wanneer de klep stand (B) bereikt, gaat de motor van de afzuigkap langzamer draaien en weer sneller wanneer de klep naar buiten wordt getrokken. Met volledig verwijderd scherm (C - slageinde) gaat de intensieve zuigkracht aan. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het LONG LIFEkoolfilter (speciaal accessoire) voor deze kap is in plaats van het vuilfilter gemonteerd. Het LONG LIFEkoolfilter is zowel een vuil- en een koolfilter voor vermindering van kookluchtjes. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. [. . . ] Teken een lijn met behulp van het installatiesjabloon overeenkomstig (zie afb. Zaag langs de lijn en maak een uitsparing in de basis van de bovenkant van het kastje. Wanneer u een afwijkende dikte heeft, kies dan de dichtstbijzijnde maat. Plaats het installatiesjabloon tegen de zijkant van het kastje en schroef de bevestigingssteunen vast (zie afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 7061D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 7061D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag