Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 700D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 700D-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 700D-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 700D-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 700D-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (211 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 700D-W (183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 700D-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien nodig kunt u het toestel makkelijk stroomloos maken door de stekker uit het stopkontakt te trekken. (Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur). 4 Montage Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid voor de keuken-installateur q De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden. [. . . ] Als het dampscherm geheel uitgetrokken is, is het ventiel geopend. Vóór en na het koken q Wij raden u aan, de afzuigkap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en pas ongeveer 15 minuten na het koken uit te schakelen. 10 Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid voor de gebruiker qU dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en gasbranders altijd een pan staat als de afzuigkap aan staat. Het toestel kan anders door te sterke hitte-ontwikkeling beschadigd worden. Dat geldt vooral voor open vuur zoals bij olie-, gas- en kolenfornuizen. qBovendien mag u tijdens frituren onder de afzuigkap niet bij het fornuis weglopen. qBij gebruik van verontreinigde olie kan zelfontbranding nog makkelijker optreden. qBij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij vervangen van de lamp, moet het toestel spanningloos gemaakt worden (stekker uit het stopkontakt trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen). qHet is belangrijk de filters en het toestel regelmatig schoon te maken. Anders kan ten gevolge van vetafzetting brandgevaar ontstaan. 11 Onderhoud en reiniging · Schakel de afzuigkap altijd eerst uit. Trek bovendien de stekker uit het stopkontakt of schakel de zekering in de huisinstallatie uit. Rooster openen · Door draaien van vergrendeling E het rooster openen, afb. Als het rooster moeilijk wordt verwijderd controleer of de lade helemaal open is gemaakt. 7 E Metalen vetfilter · Het is de taak van het metalen vetfilter om de vetdeeltjes die tijdens het koken ontstaan, op te zuigen. Om het vetfilter los te nemen opent u het rooster en verwijdert u de bevestigingsbeugels L. Het metalen vetfilter moet elke 4 weken losgenomen en gereinigd worden. Reinigen met de hand · Metaalfilterkassette ca. 1 uur in heet water met een vetoplossend reinigingsmiddel inweken en daarna met heet water goed afspoelen. Kassette afdrogen en weer inbouwen. 12 Reinigen in de afwasmachine q Metaalfilterkassette in de afwasmachine zetten. Afwassen op het krachtigste reinigingsprogramma en hoogste temperatuur, min. [. . . ] Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risikos voor de gebruiker leiden. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 700D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 700D-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag