Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 69554G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 69554G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 69554G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 69554G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 69554G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (853 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 69554G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 69554G-M NL Gebruiksaanwijzing Gaskookplaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] WAARSCHUWING Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te geschieden met een zeep-oplossing nooit met een vlam. 12 Ombouw naar vloeibaar gas Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Het ingestelde type gas is aangegeven op een sticker naast de gasaansluiting. Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden. Vóór het ombouwen moet het apparaat worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de huisinstallatie uit. Vervangen van de sproeiers 1. een steeksleutel van 7 mm de gassproeiers losschroeven en verwijderen (afb. In omgekeerde volgorde nieuwe gassproeiers monteren (zie tabel: Inspuitstukken). 6 Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting, moet volgens de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst. Regeling gaspitten 1. In geval van transformatie van aardgas noor flessengas, het by-pass schroofje van de kranen goed vastschroeven. In geval van transformatie van flessengas noor aardgas, het by-pass schroofje ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat men een kleine regelmatige vlam verkrijgt. · Controleer of de vlam blijft branden als u de knop snel van maximaal naar minimaal draait. afb. 7 bypass afregelschroef 13 Technische gegevens Afmetingen in mm: Kookplaat B x D Uitsnijmaat B x D Categorie Apparaat Klasse Koppeling gas Voeding gas Aansluiting aan Tabel: Inspuitstukken Brander Maximale Calorish Debiet kW Minimale Calorish Debiet kW mark 1/100 m3/h max mark 1/100 g/h-G30 g/h-G31 580 x 510 550 x 470 II2L3B/P 3 G 1/2" Aardgas G25 (2L) / 25 mbar 230 V ~ 50 Hz Maximale Calorish Debiet Aardgas G25 - 25 mbar Flessengas G 30 / G 31 - 30 mbar Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 1 1, 9 Aardgas: 2, 9 0, 33 0, 45 0, 75 71 100 125 0, 111 0, 210 0, 321 50 71 86 73 137 196 71 136 193 Flessengas: 2, 7 Diameters bypass afregelschroeven Brander Sudderbrander Normaalbrander Sterkbrander Ø bypass 1/100 mm 28 32 42 14 Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. Het aansluitsnoer moet worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos (230 V~, 50 Hz). Deze wandcontactdoos moet overeenkomstig de voorschriften geïnstalleerd zijn. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). · Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Het gebruikte aansluitsnoer moet van een geschikte stekker worden voorzien die de totale op het typeplaatje aangegeven elektrische belasting kan dragen. · Als u het apparaat direct aan het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht die tussen de contacten een opening van minimaal 3 mm heeft. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van de kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het Neutraal fasecontact van het stroomnet. · Het aansluitsnoer moet zodanig worden Aarde (geel/groen) geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan 90°C. 8 Vervangen van het aansluitsnoer Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 69554G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 69554G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag