Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68031K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68031K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 68031K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68031K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 68031K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (689 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 68031K-MN MANUAL 2 (663 ko)
   AEG-ELECTROLUX 68031K-MN MANUAL 2 (663 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 68031K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen. Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken. Om onbedoeld inschakelen door kleine kinderen of huisdieren te voorkomen, is het aan te bevelen de kinderbeveiliging te activeren. Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur. [. . . ] De powerfunctie wordt uitgevoerd, maar kookstand 14 bij een kookzone en tegelijk powerfunctie bij de andere kookzone van een paar overschrijdt het maximale vermogen voor beide. Daarin vermindert het powermanagement het vermogen van de kookzone die het eerst is ingeschakeld van 14 naar bijvoorbeeld 5 en de weergave van deze kookzone wisselt tussen 14 en 5 en blijft dan op de momenteel maximaal mogelijke 5 staan. (Of de weergave tussen 14 en 5 en 14 en 3 of andere waarden wisselt, hangt af van het type en het formaat van de kookzone. Functie Automatische uitschakeling Vereisten bij een ingestelde kookstand Resultaat na verloop van de tijd akoestisch signaal 00 knippert kookzone wordt uitgeschakeld akoestisch signaal 00 knippert Als alleen de kookwekker is ingesteld, kan deze alleen worden gewijzigd als het apparaat is ingeschakeld. Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een kookstand wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Timerfunctie uitgeschakeld. Bedieningsveld 1xaanraken Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en knippert het bijbehorende controlelampje. Bedieningsveld Kookzone kiezen of aanraken Indicatie Controlelampje van de gekozen kookzone knippert 00 tot 99 minuten Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. Bedieningsveld Kookzone kiezen Indicatie Controlelampje van de gekozen kookzone knippert sneller. Resterende tijd wordt aangegeven De resterende tijd telt terug tot 00. Bedieningsveld Kookzone kiezen Indicatie Controlelampje van de gekozen kookzone knippert sneller. Bedieningsveld kookzone selecteren Indicatie Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt aangegeven Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. Aanraken Akoestisch signaal gaat uit 10 seconden bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit. Als een of meerdere sensorvelden langer dan circa 10 seconden door voorwerpen (pan enz. ) worden bedekt, krijgt u een signaal te horen en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Indien bij uitgeschakeld apparaat een of meer sensorvelden van het bedieningsveld langer dan tien seconden worden afgedekt, klinkt een akoestisch signaal. Het signaal schakelt automatisch uit als de sensorvelden niet meer zijn afgedekt. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op 0 gezet worden en afgekoeld zijn. Als hiervoor ongeschikte pannen worden gebruikt, brandt in de indicatie en na 2 minuten schakelt de indicatie van de kookzone uit. Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch uit. Kookstand 1-3 4-7 8-9 10 - P Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. [. . . ] Elektrische aansluiting laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installateur. Losse en verkeerde stekkerverbindingen kunnen de klemmen oververhitten. Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90°C (of hoger) te worden ingezet. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger) worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 68031K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 68031K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag