Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68002K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68002K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 68002K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68002K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 68002K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (559 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 68002K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften 3 5 Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het recht op garantie vervalt. Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Gebruik volgens de voorschriften · Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen. · Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht. · Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen. [. . . ] In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte 25 producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking. Adres Servicedienst: Electrolux Service Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN Reparatievoorwaarden Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. 0172-468 300 tel. 0172-468 172 www. aeg. nl 27 28 Service Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk , , Wat te moet doen als. . . ") het probleem zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling. Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig: ­ Modelaanduiding ­ Productnummer (PNC) ­ Serienummer (S-No. ) (u vindt deze nummers op het typeplaatje) ­ Soort storing ­ Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft ­ cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskeramische industrie Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren: Modelaanduiding: PNC: S-No: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dear Customer, Please read these user instructions carefully and keep them to refer to later. Please pass the user instructions on to any future owner of the appliance. 1 3 2 The following symbols are used in the text: Safety instructions Warning!Useful tips and hints Environmental information 30 Contents Operating Instructions. 32 34 34 34 35 35 36 36 36 36 37 37 39 40 43 44 44 45 46 Safety instructions. . 31 Operating Instructions 1 Safety instructions 3 5 Please comply with these instructions. This appliance conforms with the following EU Directives: ­ 73/23/EEC dated 19. 02. 1973 Low Voltage Directive ­ 89/336/EEC dated 03. 05. 1989 EMC Directive inclusive of Amending Directive 92/31/EEC ­ 93/68/EEC dated 22. 07. 1993 CE Marking Directive Correct use · This appliance should be used only for normal domestic cooking and frying of food. · The appliance must not be used as a work surface or as a storage surface. · Additions or modifications to the appliance are not permitted. [. . . ] · The appliance has been used for normal domestic purposes only, and in accordance with the manufacturer's operating and maintenance instructions. · The appliance has not been serviced, maintained, repaired, taken apart or tampered with by any person not authorised by us. · All service work under this guarantee must be undertaken by a Service Force Centre. Any appliance or defective part replaced shall become the Company's property. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 68002K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 68002K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag