Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68001KF-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68001KF-N. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 68001KF-N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 68001KF-N te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 68001KF-N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (220 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 68001KF-N (262 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 68001KF-N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. 4 Veiligheid tijdens het gebruik Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. [. . . ] Bedieningsveld Indicatie TIMER kookzone se- Controlelampje van de geselecteerde lecteren kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt aangegeven van de geselecteerde kookzone aanraken De resterende tijd telt terug tot 00. 2. Het controlelampje gaat uit. De Timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld. 14 Tijd wijzigen Stap 1. Bedieningsveld Indicatie TIMER kookzone se- Controlelampje van de geselecteerde lecteren kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt aangegeven of van de geselecteerde kookzone aanraken 2. 01 tot 99 minuten Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug). Resterende tijd van een kookzone aangeven Stap 1. Bedieningsveld TIMER kookzone selecteren Indicatie Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt aangegeven Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. Akoestisch signaal uitschakelen Stap 1. Bedieningsveld TIMER aanraken Akoestisch signaal Akoestische uitschakeling. Akoestisch signaal gaat uit 15 Veiligheidsuitschakeling Kookplaat Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit. door een daarop geplaatste pan, klinkt een signaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na ca. 10 seconden automatisch uit. 3 Bedieningsveld Vochtigheid (bijv. een vochtige doek) of overgekookte vloeistoffen op het bedieningsveld, schakelen alle kookzones direct uit. als gevolg van een drooggekookte pan) schakelt de kookzone automatisch uit. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op 0 gesteld worden en dient afgekoeld te zijn. Als hiervoor ongeschikte pannen worden gebruikt, knippert f in de indicatie en na 10 minuten schakelt de indicatie van de kookzone uit. Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch uit. Kookstand V, 1 - 2 3-4 5 6-9 Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur 16 Tips voor koken en braden 3 Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. Kookgerei voor inductie-kookzones Materiaal van de pannen / het kookgerei staal, staal-emaile gietijzer edelstaal aluminium, koper, messing glas, keramiek, porcelein geschikt ja ja indien door fabrikant als dusdanig aangegeven ----- 3 Kookgerei voor inductie-kookzones wordt door de fabrikant als dusdanig gekenmerkt. een klein beetje water op een inductie-kookzone met kookstand 9 binnen enkele seconden wordt verhit. en magneet aan de bodem van de pan "kleeft" en vast blijft zitten. Een bepaald type kookgerei kan tijdens het verwarmen op de inductiekookzone een geluid geven. Deze geluiden duiden niet op een storing of fout van de apparatuur en hebben op geen enkele wijze invloed op de functie. Formaat - pan Inductie-kookzones passen zich, tot een bepaalde grens, automatisch aan het formaat van de bodem van het kookgerei aan. [. . . ] automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. Montage gelijk/vlak naast elkaar Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen. Plak het meegeleverde eenzijdig zelfklevende afdichtband rondom de onderkant van de kookplaat langs de buitenste rand van de glaskeramische plaat. De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van n van de zijden te liggen. Na het op maat maken (met enige mm speling) de beide uiteinden koud tegen elkaar aan drukken. 25 Montage 26 27 28 Typeplaatje 29 30 Service Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk , , Wat te moet doen als. . . ") het probleem zelf kunt oplossen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 68001KF-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 68001KF-N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag