Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (332 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing tips om storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling (zie ook hoofdstuk Service). Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier. 87 87 87 88 88 88 89 89 91 91 92 93 94 97 100 Toepassingen, tabellen, tips . . 80 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. [. . . ] De kinderbeveiliging is tot u het apparaat uitschakelt tijdelijk uitgeschakeld. U kunt de kookplaat normaal gebruiken. 95 Kinderbeveiliging uitschakelen 1. Schakel het apparaat in. Wanneer de kinderbeveiliging is geactiveerd, wordt l aangegeven. Raak een willekeurig sensorveld kookstandselectie aan. De indicaties worden donker. Het apparaat wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld. 96 Timer U kunt de timer op twee manieren gebruiken: als automatische uitschakeling. Na het verstrijken van de kooktijd wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur klinkt er een geluidssignaal. U kunt de kookwekker nooit gebruiken wanneer een kookzone is ingeschakeld. 3 Automatische uitschakeling De kookzone(s), waarvoor u de automatische uitschakeling wilt gebruiken, moeten zijn ingeschakeld. Selecteer met het sensorveld timer voor welke kookzone u de automatische uitschakeling wilt instellen. Door het sensorveld timer n keer aan te raken, selecteert u met de klok mee de eerste actieve kookzone. Het controlelampje linksachter bijvoorbeeld komt daarbij overeen met de kookzone linksachter. Door het sensorveld timer herhaaldelijk aan te raken, selecteert u de volgende actieve kookzone. 97 2. Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld. 100 Toepassingen, tabellen, tips Pannen Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat. Fabrikanten geven vaak de diameter van de bovenste rand van de pan aan. Pannen met een aluminium of koperen bodem kunnen metaalachtige verkleuringen op de glaskeramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal niet meer te verwijderen zijn. Gebruik geen pannen van gietijzer of pannen met een beschadigde bodem met ruwe plekken en bramen. In koude toestand is de panbodem normaliter iets naar binnen gewelfd (hol). Let op de aanwijzingen van de fabrikant, als u speciale pannen gebruikt (bijv. snelkookpan wok, enz. ). 2 Tips voor het besparen van energie U bespaart waardevolle energie, als u met onderstaande punten rekening houdt: De kookzone pas inschakelen als er een pan op staat. Kookzones vr het einde van de kooktijd uitschakelen om gebruik te maken van de restwarmte, bijv. om gerechten warm te houden of om levensmiddelen te smelten. 101 Panbodem en kookzone moeten even groot zijn. 50% korter. Tips voor het koken met en zonder kookautomatiek De automatische aankookfunctie is geschikt voor: gerechten die koud worden opgezet, op hoog vermogen verhit en op de doorkookstand niet voortdurend in de gaten hoeven te worden gehouden. De automatische aankookfunctie is niet geschikt voor: goulash, rollade en dergelijke suddergerechten die tot het bereiken van de juiste bruinheidsgraad onder voortdurend omkeren aangebraden, bedropen en gaargestoofd moeten worden. [. . . ] wijzigingsrichtlijn 92/ 31/EG). 109 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. Dit apparaat voldoet wat betreft brandbeveiliging aan type Y (EN 60 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan n zijde tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6630K-MN 54S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag