Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6630K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6630K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6630K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6630K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6630K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (721 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6630K-MN (721 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6630K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6630 K-MN Ceramic glass hob Table de cuisson vetrocramique Glaskeramische kookplaat Installation and Operating Instructions Instructions de montage et mode d'emploi Montage- en gebruikshandleiding Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Let vooral op hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 In de tekst worden de volgende symbolen gebruikt: Aanwijzingen m. b. t. Deze cijfers leiden u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Stel de gewenste tijdsduur tot de automatische uitschakeling (bijvoorbeeld 15 minuten) voor deze kookzone in met de sensorvelden timerinstelling of terwijl het controlelampje snel knippert. Na enkele seconden wordt de automatische uitschakeling geactiveerd. Het controlelampje knippert nu langzamer en de resterende kooktijd wordt tijdens het verloop in het display aangegeven. Wanneer de automatische uitschakeling voor meerdere kookzones is ingesteld, dan geldt deze voor de kookzone met de kortste resterende kooktijd. De controlelampjes van de overige kookzones, waarvoor automatische uitschakeling is ingesteld, branden. Om de resterende kooktijd van een van deze kookzones aan te geven, selecteert u de kookzone met het sensorveld timer. Om de resterende kooktijd te wijzigen selecteert u de gewenste kookzone met het sensorveld timer. U kunt de wijziging uitvoeren met de sensorvelden timerinstelling of . Na het verstrijken van de ingestelde kooktijd wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en er klinkt gedurende twee minuten een geluidssignaal. U kunt sneller instellen door een van de sensorvelden timer-instelling of net zolang aan te raken tot de gewenste waarde is bereikt. Als u eerst drukt op het sensorveld timer-instelling , dan begint de instelling van de tijd bij 99 minuten. Als u eerst drukt op het sensorveld timer-instelling , dan begint de instelling van de tijd bij 1 minuut. 3 94 Automatische uitschakeling voortijdig beindigen U kunt de automatische uitschakeling op twee manieren voortijdig uitschakelen: Kookzone en timer gelijktijdig uitschakelen 1. Stel de gewenste kookzone met het sensorveld kookstandselectie op nul: Kookzone en timer worden uitgeschakeld. Stel de timer met het sensorveld timer-instelling in op 00: Alleen timer wordt uitgeschakeld. Kookzone blijft actief. Kookwekker Om de kookwekker te gebruiken moet het apparaat zijn ingeschakeld. Stel de gewenste tijdsduur in met de sensorvelden timer-instelling of . Na enkele seconden wordt de kookwekker geactiveerd en wordt de resterende tijdsduur aangegeven. Om de resterende tijdsduur te wijzigen, raakt u het sensorveld timer aan en wijzigt u de instelling met de sensorvelden voor de timer-instelling of . Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur klinkt er een geluidssignaal en knippert de timer-indicatie 00. Raak het sensorveld timer aan om de zoemer uit te schakelen. 95 Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel, met uitzondering van het sensorveld AAN / UIT, op elk willekeurig moment van het kookproces vergrendelen. Hiermee voorkomt u dat de instellingen worden gewijzigd als u bijvoorbeeld met een doek over het bedieningspaneel wrijft. n seconde aan. 3 Het controlelampje van het sensorveld Vergrendelen gaat aan. U kunt de vergrendeling weer uitschakelen door het sensorveld Vergrendelen opnieuw ca. [. . . ] Bij betegelde werkbladen moeten de voegen bij het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal opgevuld zijn. Bij natuurstenen, kunststenen of keramische platen moeten de springveren met geschikte kunsthars- of tweecomponentenlijm verlijmd worden. Er mag geen extra siliconenafdichting aangebracht worden, omdat dit het uitbouwen bij service bemoeilijkt. Voor demontage moet de kookplaat er van onderen uitgedrukt worden. 106 Elektrische aansluiting Voordat u het apparaat aansluit moet u controleren of de nominale spanning (de op het typeplaatje aangegeven spanning) overeenkomt met de aanwezige netspanning. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6630K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6630K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag