Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (340 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G (254 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Veiligheid tijdens het gebruik Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. [. . . ] Aanraken Bedieningsveld apparaat inschakelen (geen kookstand instellen) aanraken tot het signaal Indicatie/signaal Aanraken Apparaat wordt uitgeschakeld. Bedieningsveld apparaat inschakelen aanraken tot het signaal Indicatie/signaal De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief. Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt. 10 seconden een kookstand of een functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit. Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde bij een ingestelde kookstand Resultaat na afloop van de tijd akoestisch signaal 00 knippert Kookzone wordt uitgeschakeld akoestisch signaal 00 knippert U kunt de kookwekker niet gebruiken wanneer een kookzone is ingeschakeld. Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Timerfunctie uitgeschakeld. Bedieningsveld TIMER 1xaanraken Indicatie Controlelampje van de eerste kookzone knippert Controlelampje van de tweede kookzone knippert Controlelampje van de derde kookzone knippert Controlelampje van de vierde kookzone knippert Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en knippert het bijbehorende controlelampje. Bedieningsveld TIMER Kookzone kiezen of aanraken Indicatie Controlelampje van de gekozen kookzone knippert Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. Bedieningsveld TIMER Kookzone kiezen aanraken Indicatie Controlelampje van de gekozen kookzone knippert sneller. Resterende tijd wordt aangegeven De resterende tijd telt terug tot 00. Bedieningsveld TIMER Kookzone kiezen of aanraken Indicatie Controlelampje van de gekozen kookzone knippert sneller. Bedieningsveld TIMER kookzone selecteren Indicatie Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller Resterende tijd wordt aangegeven Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer. Bedieningsveld TIMER aanraken Akoestisch signaal Akoestische uitschakeling. Akoestisch signaal gaat uit 10 seconden bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit. Door een daarop geplaatste pan, klinkt een signaal en schakelt de kookplaat automatisch uit. Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch uit. Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Deze verkleuringen kunnen slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd. Schakel de kookzones al voor het einde van de kooktijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte. De grootte van de panbodem moet overeenkomen met de grootte van de kookzone. [. . . ] Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag