Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F (232 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 66300 K-IN Ceramic glass hob Table de cuisson vitrocramique Glaskeramische kookplaat Installation and Operating Instructions Instructions de montage et mode d'emploi Montage- en gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 56 Inhoud Gebruiksaanwijzing . 58 60 60 60 61 62 62 63 63 63 64 64 65 66 67 69 70 70 70 71 Veiligheidsvoorschriften . [. . . ] Deze verkleuringen kunnen slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd. Energiebesparing 2 2 2 2 Plaats de pan al voor het inschakelen op de kookzone. Sluit pannen, indien mogelijk, altijd af met een deksel. Schakel de kookzones al voor het einde van de kooktijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte. De grootte van de panbodem moet overeenkomen met de grootte van de kookzone. 70 Toepassingsvoorbeelden voor het koken De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Kookstand 0 u Warm houden Smelten 1-2 Stollen Kookproces Geschikt voor nawarmte, uit-stand Warm houden van gare gerechten Hollandaisesaus, smelten van boter, chocolade, gelatine Schuimomelet, bouillon met ei Wellen van rijst en melkgerechten Verhitten van kant-enklaargerechten Stoven van groente, vis Vlees sudderen Naar behoefte 5-25 min. Afdekken Duur Aanwijzingen/tips Tussendoor omroeren 10-40 min. Met deksel bereiden 2-3 Wellen Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof 25-50 min. Bij groente weinig vocht toevoegen (een paar eetlepels) 3-4 Stomen Stoven Koken van aardappels 4-5 Koken Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep Zacht braden Weinig vloeistof gebruiken, bijvoor20-60 min. Tot 3 l vloeistof plus ingredinten 6-7 Schnitzel, cordon bleu, Voortdukarbonade, gehaktballen, braadworst, lever, roux, rend bakken eieren, omelets, oliebollen Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken 5-15 min. per pan Tussendoor keren 7-8 Sterk braden Aan de kook brengen Aanbra den Frituren Tussendoor keren 9 Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites 71 Reiniging en onderhoud 1 1 1 Voorzichtig!Verwijder resten met water en handafwasmiddel. Reinig het apparaat na ieder gebruik 1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Wrijf het apparaat droog met een schone doek. Verwijder verontreinigingen 1. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Wrijf het apparaat droog met een schone doek. verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk- en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja ja ------bij afgekoeld apparaat ----ja ja ja Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal* met Glasschraper* *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. 3 72 Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. 3 Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. Metalen decorstrips 1 Attentie!Breng geen azijn, citroen of ontkalkende middelen aan op de metalen decorstrips van de kookplaat, anders ontstaan er doffe plekken. Kom tijdens het reinigen niet met vlakke voorwerpen (bijvoorbeeld messen) onder de decorstrips, omdat de decorstrips anders mogelijk kunnen losgaan. Veeg de metalen decorstrips af met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Veeg het vuil vervolgens weg en wrijf het oppervlak droog. Wat is er aan de hand als . . . Storing De kookzones kunnen niet ingeschakeld worden of functioneren niet Mogelijke oorzaak Oplossing Na het inschakelen van het Apparaat nogmaals inschaapparaat zijn meer dan 10 kelen seconden verstreken De kinderbeveiliging is ingeschakeld l Kinderbeveiliging deactiveren (zie het hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts n sensorveld den tegelijk aangeraakt tegelijk aan De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd. Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen (pan, vaatdoek o. i. d. ) verwijderen. De vergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk "Bedieningsveld vergrendelen/ ontgrendelen") De vergrendeling is ingeschakeld l Er gaat een geluidssignaal af als het apparaat is uitgeschakeld Het bedieningspaneel Verwijder de voorwerpen wordt geheel of deels door voorwerpen afgedekt 73 Storing De restwarmte-indicatie geeft niets aan Mogelijke oorzaak Oplossing De kookzone is slechts kort Neem contact op met de gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de niet heet kookzone toch heet is. De automatische kookacti- De kookzone heeft nog een De kookzone laten afkoevering schakelt niet in restwarmte h len De hoogste kookstand is ingesteld De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als het automatische kooksysteem De kookstand wordt met 1. De kookzone via het sensorveld instellen Een zoemer is hoorbaar en Het sensorveld Aan/Uit het apparaat wordt auto- wordt geblokkeerd, bijv. _ brandt Geen voorwerpen op het bedieningsveld leggen Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen van de kookzone is geacti- Kookzone nogmaals inveerd schakelen Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout e nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de servicedienst Verduister kort het bedieningspaneel, bijvoorbeeld met de hand. Schakel het apparaat weer in. e en nummer wordt aan- Fout in de elektronica gegeven e en een minteken wordt Te sterke lichtinval op het weergegeven bedieningspaneel, bijvoorbeeld fel zonlicht 1 74 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. [. . . ] Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 66300K-IN 99F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag