Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I (258 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 66100KF-N Encimera de vitrocermica Glaskeramische kookplaat Instrucciones para el montaje y para el uso Montage- en gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 28 Inhoud Gebruiksaanwijzing . 30 32 32 32 33 34 34 35 35 35 36 36 37 38 39 42 43 43 43 44 Veiligheidsvoorschriften . [. . . ] De kookzone via het sensorveld instellen 46 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Geen voorwerpen op het bedieningsveld leggen Een zoemer is hoorbaar en Het sensorveld Aan/Uit het apparaat wordt auto- wordt geblokkeerd, bijv. _ brandt Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen van de kookzone is geacti- Kookzone nogmaals inveerd schakelen Fout in de elektronica Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout e nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de servicedienst Verduister kort het bedieningspaneel, bijvoorbeeld met de hand. Schakel het apparaat weer in. e en nummer wordt aangegeven e en een minteken wordt Te sterke lichtinval op het weergegeven bedieningspaneel, bijvoorbeeld fel zonlicht 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. 47 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W 48 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De geldende wetten, voorschriften, richtlijnen en normen in het land van gebruik moeten worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige en volgens de voorschriften uitgevoerde recycling enz. ). De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en meubels moet worden gehandhaafd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden tegen vochtigheid. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90 (of hoger) te worden ingezet. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90; of hoger) worden vervangen. 49 1 1 In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. [. . . ] In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen n werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 66100KF-N 56I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag