Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66100KF-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66100KF-N. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 66100KF-N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 66100KF-N te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 66100KF-N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (376 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 66100KF-N (549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 66100KF-N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 66100KF-N Encimera de vitrocermica Glaskeramische kookplaat Instrucciones para el montaje y para el uso Montage- en gebruiksaanwijzing Distinguida cliente, distinguido cliente: lea atentamente estas instrucciones de uso y consrvelas para consultas posteriores. Entrguelas a eventuales propietarios posteriores del aparato. 1 3 2 En el texto se utilizan los siguientes smbolos: Indicaciones para la seguridad Advertencia!Notas y consejos prcticos Informacin medioambiental 2 ndice de materias Instrucciones para el uso . 4 4 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 16 17 17 17 18 Limpieza y mantenimiento . [. . . ] De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken. Sensorveld Aan/uit Instellingen verhogen Instellingen verlagen TIMER Timer Instellingen verhogen Instellingen verlagen Vergrendeling Schakeling driekringskookzone Functie Apparaat in- en uitschakelen Kookstand verhogen Kookstand verlagen Timerkeuze Timer-tijd verhogen Timer-tijd verlagen Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld Buitenste verwarmingskring in- en uitschakelen Indicaties Indicatie Beschrijving Kookzone is uitgeschakeld Warmhoudstand Warmhoudstand is ingesteld. Kookstand is ingesteld Tussenstand is ingeschakeld Automatische kooksysteem is actief Er is een storing opgetreden Kookzone is nog warm Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld 31 u - Kookstanden 2 - 6 Kookstanden met decimale punt a e h l _ Automatisch kooksysteem Fout Restwarmte Kinderbeveiliging Veiligheidsuitschakeling Veiligheidsuitschakeling is actief Restwarmte-indicatie 1 3 Waarschuwing!Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten. Bediening van het apparaat Apparaat in- en uitschakelen Bedieningsveld Inschakelen Uitschakelen 2 seconden aanraken 1 seconde aanraken Indicatie Controlelampje brandt gaat uit /h h/ geen 3 Na het inschakelen moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit. Kookstand instellen Bedieningsveld Verhogen Verlagen Uitschakelen aanraken aanraken en tegelijk aanraken Indicatie u tot tot 32 Buitenste verwarmingskringen in- en uitschakelen 3 Door de buitenste verwarmingskringen in of uit te schakelen kunnen de verwarmingsvlakken worden aangepast aan de grootte van de pannen. Voordat een van de buitenste verwarmingskringen kan worden ingeschakeld, moet altijd eerst de binnenste verwarmingskring zijn ingeschakeld. Driekringskookzone Middelste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring inschakelen Buitenste verwarmingskring uitschakelen Middelste verwarmingskring uitschakelen Sensorveld Controlelampje 1-2 seconden aanraken Er brandt een controlelampje 1-2 seconden aanraken Er branden twee controlelampjes Het tweede controlelampje gaat uit Het eerste controlelampje gaat uit 1-2 seconden aanraken 1-2 seconden aanraken Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld "Aan/Uit" op ieder gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen van de instellingen als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen. Bedieningsveld Inschakelen Uitschakelen aanraken aanraken Indicatie l (na 5 seconden) eerder ingestelde kookstand 3 Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld. 33 Automatisch kooksysteem gebruiken Alle kookzones zijn met een autmatisch kooksysteem uitgevoerd. Bij het instellen van een kookstand met , van uitgaand, schakelt de kookzone voor een bepaalde tijd op vol vermogen en schakelt vervolgens automatisch op de ingestelde kookstand terug. Bedienings- Mogelijke veld kookstanden Inschakelen (alleen van uit) Uitschakelen niet gebruiken aanraken tot Indicatie a (na 5 seconden) aanraken tot / u tot u aanraken tot u tot u 3 3 Wordt tijdens de kookactivering a een hogere kookstand gekozen, bijv. Heeft de kookzone nog restwarmte (indicatie h), wordt de kookactivering niet uitgevoerd. De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde kookstand. Kookstand Duur van de kookactivering [min:sec] v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:30 1:00 1:40 4:50 6:30 10:10 2:00 3:30 4:30 --2. 2:40 5:30 8:10 12:20 2:30 Tussenstand Duur van de kookactivering [min:sec] 34 Kinderbeveiliging gebruiken De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat. Kinderbeveiliging inschakelen Stap 1. Bedieningsveld apparaat inschakelen (geen kookstand instellen) aanraken tot het signaal klinkt aanraken Indicatie/signaal akoestisch signaal l Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld. Kinderbeveiliging uitschakelen Stap 1. Bedieningsveld apparaat inschakelen aanraken tot het signaal klinkt aanraken Indicatie/signaal l akoestisch signaal Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief. en Bedieningsveld apparaat inschakelen tegelijk aanraken Indicatie/signaal l / akoestisch signaal Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt. 3 Na het uitschakelen van de kinderbeveiliging moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit. 35 Timer gebruiken Functie Automatische uitschakeling Voorwaarde bij een ingestelde kookstand Resultaat na afloop van de tijd akoestisch signaal 00 knippert Kookzone wordt uitgeschakeld akoestisch signaal 00 knippert Kookwekker Kookzones zijn niet uitgeschakeld 3 3 3 Als de kookwekker is ingeschakeld, kan er geen kookzone worden gebruikt. [. . . ] In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen n werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 66100KF-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 66100KF-N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag