Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6532K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6532K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6532K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6532K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6532K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (395 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6532K-MN (2289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6532K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 65320 K Inbouwkookplaat Zone de cuisson encastrée Piano di cottura da incasso Encimera integrable de cocción Montageïnstructies en gebruiksaanwijzing Mode d'emploi et instructions de montage Istruzioni per il montaggio e l'uso Instrucciones para el montaje y para el uso Geachte klant, lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. Lees in ieder geval hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Met de gevarendriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) worden aanwijzingen geaccentueerd die voor Uw veiligheid of het functioneren van het apparaat belangrijk zijn. Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. [. . . ] Voor het uitschakelen de toetsen + en - tegelijkertijd indrukken. 0 Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen Op elk willekeurig tijdstip tijdens het koken kan het bedieningsveld met uitzondering van de toets "Aan/Uit" vergrendeld worden om het verzetten van de instellingen, bijv. Om de vergrendeling weer op te heffen de vergrendelingstoets opnieuw zo lang aanraken tot het controlelampje uitgaat. Als bij een ingeschakelde vergrendelingstoets de kookplaat door de hoofdschakelaar geheel uitgeschakeld is, dan is bij het opnieuw inschakelen de vergrendelingstoets actief, dat wil zeggen, eerst dient de vergrendelingstoets ingedrukt te worden zodat de kookplekken weer ingeschakeld kunnen worden. 17 Bediening van de kookplaat Triokringzone in- en uitschakelen Als een grotere kookzone nodig is, kan de middelste of buitenste verwarmingskring van de triokringkookzone ingeschakeld worden. 0 1. Triokringkookzone met de betreffende kookzonekeuzetoets selecteren en de gewenste kookstand instellen (!Door opnieuw op de toets te drukken wordt de buitenste verwarmingskring ingeschakeld. Voor het uitschakelen van de buitenste verwarmingskring op toets "Triokringzone/Braadpanzone" drukken, de buitenste verwarmingskring wordt uitgeschakeld. Door opnieuw op de toets te drukken wordt de middelste verwarmingskring uitgeschakeld. Braadpanzone in- en uitschakelen Als de braadpanzone nodig is, dan kan deze zoals hiervoor beschreven bij- c. q. uitgeschakeld worden. 18 m te Ko ok zo Ko ne ok ke st uz an e d/ Re st wa rm Ko te ok st an dk eu ze "+ "u Ve gr nd en "de " l in g m et co nt "A ro an le /U la it" m pj en e ve rg re nd el in g Ko ok s ta n d/ R es tw ar Bediening van de kookplaat Gaarduur instellen/veranderen 0 1. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone uitkiezen en de gewenste kookstand instellen. Druk op de toets "Timer" om de schakelklokfunctie voor deze kookzone te activeren. Met de toetsen + of - de gewenste tijdsduur tot het automatisch uitschakelen instellen of veranderen (bijv. Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de resterende tijd aan. Daarnaast brandt het lampje "Timer actief" van de betreffende kookzone, het controlelampje linksboven komt bijv. Na afloop van de ingestelde kookduur wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en klinkt een akoestisch signaal. Toets TIMER aanraken om het signaal en het controlelampje uit te zetten. Om sneller in te stellen de vinger zo lang op de toets + of - houden tot de gewenste waarde is bereikt. Als eerst de toets - ingedrukt wordt, begint de tijdsinstelling bij 99 minuten, als eerst de toets + ingedrukt wordt, begint de tijdsinstelling bij 1 minuut. Druk op de toets "Timer" om de schakelklokfunctie te activeren. Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de resterende tijd aan. Toets TIMER aanraken om het signaal uit te schakelen. 3 0 Resterende gaarduur aangeven 0 Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen. Als de geselecteerde kookzone zich in de schakelklokmodus bevindt, verschijnt op het display "kookduur" de nog resterende kooktijd. 19 Bediening van de kookplaat Schakelklokfunctie voortijdig beëindigen te uz e te " ke u ze "+ "u nd "Ve gr en de l in g Er zijn twee mogelijkheden om de schakelklok voortijdig uit te zetten: Kookzone en Timer tegelijkertijd uitzetten 0 1. Indien de geselecteerde kookzone zich in de schakelklokmodus (TIMER controlelampje brandt) bevindt, verschijnt op het display van de timer de nog resterende gaarduur. [. . . ] Alleen toestellen van dit type mogen aan één zijde tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden aangebouwd worden. De kookplaat dient een vastgemonteerde beschermbodem tegen de hitte te hebben. De afstand van de bodem tot de onderzijde van de kookplaat moet minstens 50 mm te bedragen. De rode kanten van de uitsparing dienen met waterdicht materiaal afgewerkt te worden. De kookplaat dient zo ingebouwd te worden dat het TOUCH-CONTROL bedieningsveld naar voren zit (zie afb. ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6532K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6532K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag