Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6530K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6530K-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6530K-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6530K-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6530K-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (237 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6530K-MN (2289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6530K-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6500 K / 6530 K Inbouwkookplaten Placas modulares de cocción Montage- en gebruiksaanwijzing Instrucciones de montaje y de manejo Geachte Klant, lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen op de eerste bladzijden van deze gebruiksaanwijzing!Bewaar de gebruiksaanwijzing goed om er later nog dingen in na te kunnen slaan. Geef hem door aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die van belang zijn voor Uw veiligheid of voor het goed functioneren van het apparaat. [. . . ] van § naar %, wordt rekening gehouden met de huidige aankooktijd. Als een lagere stand wordt gekozen, wordt de automatische functie direct beëindigd. Ook als opnieuw gekookt gaat worden op een nog warme kookzone gebruikt de automatische aankookregeling de restwarmte. Dat spaart tijd en energie. 3 18 Ve gr en de l in g nt ro le Ho la m of pj dt e oe ts "A an /U it" rm ek e ar m st wa ok zo n /R es Re Ko ta nd eu ze d/ "+ "e tw n "dk ta n m et an co Bediening van de kookplaat Kookzone uitschakelen 0 1. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen. Voor het uitschakelen de toetsen + en - tegelijkertijd indrukken. Koken zonder de automatische aankookfunctie Als U de kookzone zoals U gewend bent zonder automatische aankookfunctie wilt gebruiken, kies dan de gewenste gaarstand met de - toets. als het vet heet is naar de vereiste, normale doorkookstand terugschakelen. 0 1. Apparaat inschakelen en met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen. Het display "Kookstand/Restwarmte" van de betreffende kookzone geeft de op dat moment ingestelde stand aan. Met de toetsen + en - kan de stand te allen tijde versteld worden zolang de kookzone geselecteerd is. Kookzone uitschakelen 1. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen. Voor het uitschakelen de toetsen + en - tegelijkertijd indrukken. 0 Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen Op elk willekeurig moment tijdens het koken kan het bedieningsveld met uitzondering van de toets "Aan/Uit" vergrendeld worden om het verstellen van de instellingen, bijv. Deze functie is ook geschikt als kinderbeveiliging. 0 1. Toets o zo lang indrukken tot het controlelampje gaat branden. Om de vergrendeling weer op te heffen de vergrendelingstoets opnieuw zo lang aanraken tot het controlelampje uitgaat. Als bij een ingeschakelde vergrendelingstoets de kookplaat door de hoofdschakelaar geheel uitgeschakeld is, dan is bij het opnieuw inschakelen de vergrendelingstoets actief, dat wil zeggen, eerst dient de vergrendelingstoets ingedrukt te worden zodat de kookplekken weer ingeschakeld kunnen worden. 19 Bediening van de kookplaat Extra functies 6530 K Duokringzone in- en uitschakelen Als een grotere kookzone nodig is, kan de buitenste verwarmingskring van de duokringkookzone bijgeschakeld worden. 0 1. Duokringkookzone met de betreffende kookzonekeuzetoets selecteren en de gewenste kookstand instellen (!Voor het uitschakelen van de buitenste verwarmingskring de toets "Duokringzone/Braadpanzone" opnieuw indrukken, waarbij de duokringkookzone geselecteerd moet zijn. Braadpanzone in- en uitschakelen Als de braadpanzone nodig is, dan kan deze zoals hiervoor beschreven bij- c. q. uitgeschakeld worden. 20 Co K o nt o k ro st le an la m d/R pj e e st Co du wa nt o r ro Ke k r i m t le uz n g e la zo e m Aa Ko pje koo ne nz kz ok br et on te st aa an d n es du d/ pa R e nz ok st on rin wa e grm Ko br te aa ok dp st an an dk zo eu ne "T ze im "+ er Ve "e "m gr n et en "de co " nt l in ro g le m di et sp co la nt y ro le Ho la m of pj dt e oe ts "A an /U it" Bediening van de kookplaat Gaarduur instellen/veranderen 0 1. Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone uitkiezen en de gewenste kookstand instellen. Toets "Timer" indrukken om de schakelklokfunctie voor deze kookzone te activeren. Met de toetsen + of - de gewenste tijdsduur tot het automatisch uitschakelen instellen of veranderen (bijv. Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de resterende tijd aan. Daarnaast brandt het lampje "Timer actief" van de betreffende kookzone, bijv. Na afloop van de ingestelde gaarduur schakelt de kookzone zich automatisch uit en klinkt een akoestisch signaal. Toets TIMER aanraken om het signaal en het controlelampje uit te zetten. [. . . ] Als U voor een van de genoemde aanwijzingen of op grond van defecten de klantendienst nodig heeft, kan het bezoek van de technicus van de klantendienst ook tijdens de garantietijd niet gratis plaatsvinden. 0 0 0 30 Inbouwen en Aansluiten Inbouwen en Aansluiten Inbouwen 1 Attentie: Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een erkende installateur uitgevoerd worden. Let op deze aanwijzing omdat anders bij schaden het recht op garantie vervalt. Bij de het apparaat omsluitende meubels dient fineer of kunststofbekleding met hittebestendige lijm (100 °C) verwerkt te zijn. Als de kunststofbekleding of lijm niet voldoende hittebestendig is, kan de bekleding vervormen of losraken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6530K-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6530K-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag