Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6439E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6439E-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6439E-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6439E-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6439E-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1041 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6439E-M (1109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6439E-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Electrolux streeft ernaar om een breed assortiment kwaliteitsproducten aan te bieden, die uw leven een stuk comfortabeler maken. Op de cover van deze gebruiksaanwijzing treft u hiervan enkele voorbeelden aan. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen, zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] · Zorg ervoor dat u nooit over een hete elektrische kookzone leunt of reikt. Richt de handgrepen van de pannen altijd naar binnen of over het werkoppervlak naast de kookzone waarop u kookt, om te voorkomen dat u per ongeluk een pan omstoot als u langsloopt. Wees voorzichtig bij het bakken van voedsel in hete olie of vet, aangezien oververhitte spatten gemakkelijk kunnen ontvlammen. Daarom wordt langdurig gebruik van een grillsteen, schaal van ongeglazuurd aardewerk of pan van gietijzer afgeraden. Gebruik ook geen aluminiumfolie om de kookplaat tijdens gebruik te beschermen. 33 Onderhoud en reiniging Trek voordat u de kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de kookplaat afkoelen. Dit apparaat mag niet worden schoongemaakt met stoom of met een stoomreiniger. De kookplaat kan het beste worden schoongemaakt als hij nog warm is; etensresten kunnen gemakkelijker verwijderd worden als ze nog warm zijn. Probleem # Oplossing $ Controleer of het apparaat is aangesloten en of de stroomtoevoer is ingeschakeld. $ Controleer of de kookzone schoon en droog is $ Controleer of de pan de juiste maat heeft voor de kookzone. $ Controleer of de instelling juist is voor het type bereiding dat u wilt uitvoeren. De kookzone wordt niet warm. # De plaat geeft niet de gewenste resultaten. Als uw kookplaat na al deze controles nog steeds niet juist werkt, neem dan contact op met onze service-afdeling. 35 Instructies voor de installateur Technische gegevens Vermogen verwarmingselementen Snelkookzone, links voor Snelkookzone, links achter Snelkookzone, rechts voor Snelkookzone, rechts achter Totaal Aansluiting aan Ø 145 mm Ø 180 mm Ø 145 mm Ø 180 mm 7000 W 230 V~ 50 Hz 1500 2000 1500 2000 W W W W Totale afmeting Breedte: Diepte: 594 mm 510 mm Uitsnijmaten Breedte: Diepte: 560 mm 480 mm 36 Elektrische aansluiting De elektrische aansluiting van de kookplaat mag alleen door een erkend elektro-installateur en volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd. Deze kookplaat is ontworpen voor aansluiting aan 230 V 50 Hz wisselspanning. Controleer vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven stroomsoort en netspanning overeenkomen met stroomsoort en netspanning in uw woning. Een kopie hiervan is aan de achterflap van deze gebruiksaanwijzing bevestigd. Voor het uitvoeren van de aansluiting, dient u te controleren of: 1) de zekering in de huisinstallatie de belasting van het apparaat kan verdragen (zie typeplaatje); 2) het stopcontact dat gebruikt wordt geaard is volgens de geldende voorschriften; 3) het stopcontact dat gebruikt wordt voor de aansluiting, gemakkelijk toegankelijk is nadat het apparaat geïnstalleerd is. Een aansluitsnoer dat geschikt is voor de belasting, moet op het apparaat geïnstalleerd worden. We adviseren u de volgende kabeltypen te gebruiken, of andere met dezelfde kenmerken: H05 V2V2-F. De aardingsdraad is geel/ groen en moet circa 2 cm langer zijn dan de onder stroom staande draad en de neutrale draad (Afb. Bevestig de kabel met een voor de belasting geschikte stekker en sluit deze aan op een geschikt geaard stopcontact. In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. De geel-groene aardingsdraad mag niet onderbroken worden door de schakelaar. De bruine onder stroom staande draad (uit de "L"-stekker op het aansluitblok) moet altijd aangesloten zijn aan de stroomtoevoer. [. . . ] Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. 43 11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6439E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6439E-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag