Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken. Algemene veiligheid · Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur. · Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. · Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. [. . . ] 3. Bedieningsveld Apparaat inschakelen (geen kookstand instellen) van de kookzone rechts voor en tegelijk aanraken van de kookzone rechts voor aanraken Indicatie ¾ / h (indien heet) 4 x ¾ of h Punten knipperen l Apparaat wordt uitgeschakeld. 3 Om het kinderslot te overbruggen of uit te schakelen, moeten de te volgen stappen achtereenvolgens worden uitgevoerd. Tussen de beschreven stappen mogen geen andere sensorvelden worden aangeraakt. Bij een verkeerde opeenvolging van de verschillende stappen schakelt het display uit. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief. 2. Bedieningsveld Apparaat inschakelen Indicatie l / h (indien heet) van de kookzone rechts 4 x ¾ Punten knipperen voor en tegelijk aanraken Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan het normaal worden gebruikt. 27 Kinderbeveiliging uitschakelen Stap 1. 3. Bedieningsveld Apparaat inschakelen van de kookzone rechts voor en tegelijk aanraken aanraken Indicatie l / h (indien heet) 4 x ¾ of h Punten knipperen Apparaat wordt uitgeschakeld. Veiligheidsuitschakeling Kookplaat · Wanneer na het inschakelen van het apparaat niet binnen ca. 10 seconden voor een kookzone een kookstand wordt ingesteld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. · Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, wordt de kookplaat na ca. 10 seconden automatisch uitgeschakeld. 3 Bedieningsveld Wanneer vocht (bijvoorbeeld een natte doek) of overkokende vloeistoffen op het bedieningsveld terechtkomen, worden alle kookzones uitgeschakeld. Kookzones · Wanneer een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of de kookstand niet wordt veranderd, dan wordt de betreffende kookzone automatisch uitgeschakeld. h wordt aangegeven. Kookstand 1-2 3-4 5 6-9 Uitschakeling na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur 28 Tips voor koken en braden 3 Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. Pannen · Goede pannen herkent u aan de panbodem. · Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Deze verkleuringen kunnen slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd. Energiebesparing 2 2 2 2 Plaats de pan al voor het inschakelen op de kookzone. Sluit pannen, indien mogelijk, altijd af met een deksel. Schakel de kookzones al voor het einde van de kooktijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte. De grootte van de panbodem moet overeenkomen met de grootte van de kookzone. 29 Toepassingsvoorbeelden voor het koken De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Kookstand 0 1 Warm houden Smelten 1-2 Stollen Kookproces Geschikt voor nawarmte, uit-stand Warm houden van gare gerechten Hollandaisesaus, smelten van boter, chocolade, gelatine Schuimomelet, bouillon met ei Wellen van rijst en melkgerechten Verhitten van kant-enklaargerechten Stoven van groente, vis Vlees sudderen Naar behoefte 5-25 min. Afdekken Duur Aanwijzingen/tips Tussendoor omroeren 10-40 min. Met deksel bereiden 2-3 Wellen Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof 25-50 min. Bij groente weinig vocht toevoegen (een paar eetlepels) 3-4 Stomen Stoven Koken van aardappels 4-5 Koken Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep Zacht braden Weinig vloeistof gebruiken, bijvoor20-60 min. De kookzones kunnen niet worden geselecteerd/het apparaat reageert niet op invoer via het bedieningsveld Mogelijke oorzaak Geen kookzone geselecteerd Oplossing Kookzone selecteren binnen 10 seconden na het inschakelen (punt brandt) Na het inschakelen van het Apparaat opnieuw inschaapparaat zijn meer dan 10 kelen. seconden verstreken Kookzone selecteren binnen 10 seconden na het inschakelen De kinderbeveiliging is ingeschakeld l De sensorvelden zijn gedeeltelijk bedekt door een vochtige doek of door vloeistof Veiligheidsuitschakeling is geactiveerd Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Doek of vloeistof verwijderen Apparaat opnieuw inschakelen De restwarmte-indicatie geeft niets aan De kookzone is slechts kort Neem contact op met de gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de niet heet kookzone toch heet is. Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts één sensorveld den tegelijk aangeraakt tegelijk aan Veiligheidsuitschakeling door oververhitting Laat het apparaat afkoelen. Verwijder pannen. Er03 Er21 Er25 wordt aangegeven wordt aangegeven Koppel het apparaat los wordt aangegeven Apparaat is niet goed aan- van de stroomvoorziening (slechts 10 seconden) gesloten en laat het apparaat goed aansluiten Er40 wordt aangegeven Overspanningsbeveiliging is geactiveerd (foute aansluiting, zie boven Er25 of oververhitting van de elektronica, zie Er21) Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Het apparaat laten afkoelen. 3 Bij alle andere optredende foutcodes dient u het apparaat een aantal seconden los te koppelen van de stroomvoorziening (zekering in de huisinstallatie uitschakelen). Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven. 32 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. [. . . ] · Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te worden ingezet. 1 1 34 · Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°; of hoger) worden vervangen. In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. 35 Service Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk , , Wat te moet doen als. . . ") het probleem zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6400K-MN 10J zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag