Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (369 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2 (448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. KLAntEnsErviCE wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. gEbruiK · De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkapterwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 14 bEDiEninGsELEMEntEn T1 T2 T3 T4 L toets t1 Functie Schakelt de eerste snelheid van de zuigmotor in en uit. Display toont de ingestelde snelheid als de toets ongeveer 5 seconden ingedrukt wordt ge- - 1 maal knipperen C alarm actieve koolstoffilters aan houden als alle belastingen (motor+lamp) uitgeschakeld - 2 maal knipperen C alarm actieve koolstoffilters uit zijn, dan wordt het alarm van de actieve koolstoffilters in- of uitgeschakeld. Als tijdens het filteralarm ongeveer 3 seconden op deze toets wordt gedrukt, wordt het alarm gereset. Toont de ingestelde snelheid F signaleert dat de metalen vetfilters moeten worden gewassen. [. . . ] Display toont de ingestelde snelheid als de toets ongeveer 5 seconden ingedrukt wordt ge- - 1 maal knipperen C alarm actieve koolstoffilters aan houden als alle belastingen (motor+lamp) uitgeschakeld - 2 maal knipperen C alarm actieve koolstoffilters uit zijn, dan wordt het alarm van de actieve koolstoffilters in- of uitgeschakeld. Als tijdens het filteralarm ongeveer 3 seconden op deze toets wordt gedrukt, wordt het alarm gereset. Toont de ingestelde snelheid F signaleert dat de metalen vetfilters moeten worden gewassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 618K-BN/2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag