Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6139MMK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6139MMK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6139MMK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6139MMK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6139MMK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6139MMK (672 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6139MMK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd daarom kleine kinderen altijd uit de buurt. Veiligheid tijdens het gebruik · Dit apparaat mag alleen voor het normaal koken en braden van levensmiddelen worden gebruikt. · Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het apparaat. 40 Veiligheid bij het reinigen U moet het apparaat uitschakelen voordat u het gaat reinigen. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden. Zo wordt schade aan het apparaat voorkomen · Gebruik de kookplaat niet als werkplek of aanrecht. [. . . ] · Als suiker of suikerhoudende stoffen op de hete kookplaat terechtkomen en smelten, verwijder de plekken dan direct, als ze nog heet zijn, met een glasschraper. Als de massa afkoelt, kan bij het verwijderen schade aan de oppervlakte ontstaan. kunststof, aluminiumfolie of braadfolie, uit de buurt van de glaskeramische plaat. Mocht er toch iets op de glaskeramische plaat smelten, dan moet deze plek direct met een glasschraper worden verwijderd. 41 2 Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen Alle gebruikte materialen kunnen onbeperkt worden hergebruikt. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen: · >PE< voor polyethyleen, bijv. bij de hoekbeschermers. Oud apparaat verwijderen 1 Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankte apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt. Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen. In het kader van de milieubescherming moeten afgedankte apparaten op de juiste manier worden weggegooid. · Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis. De belangrijkste kenmerken van uw apparaat · Glaskeramische kookplaat: Het apparaat heeft een glaskeramische kookplaat en 4 snel opgloeiende kookzones Hierbij wordt door bijzonder sterke stralingselementen de opwarmduur van het verwarmingselement aanzienlijk verkort. · Reiniging: De rand van de glaskeramische kookplaat zonder raamwerk is stootgevoelig. De gladde Oppervlakte is gemakkelijk te reinigen (zie Hoofdstuk: Brandervermogen en -mondstuk) · Restwarmte-indicator: Gevaar voor verbranding!Glaskeramische plaat met een vochtige doek en wat afwasmiddel afnemen. Er mogen geen resten reinigingsmiddel op de oppervlakte achterblijven. De gehele glaskeramische plaat eenmaal per week grondig reinigen met een speciaal reinigingsmiddel voor glaskeramiek of edelstaal. Dan de kookplaat met ruim schoon water afnemen en met een schone niet-pluizende doek droogwrijven. Vastklevende verontreinigingen 1. Gebruik voor het verwijderen van overgekookte levensmiddelen of vastgekleefde spatten een glasschraper. Verontreinigingen verwijderen met een glijdende beweging van de schraper. Glasschrapers en reinigingsmiddelen voor glaskeramische kookplaten zijn in de vakhandel verkrijgbaar. 3 48 1 Speciale verontreinigingen 1 1. Ingebrande suiker, gesmolten kunststof, aluminiumfolie of andere materialen die kunnen smelten direct, als ze nog heet zijn, met een glasschraper verwijderen. 3 Attentie: Bij het gebruik van de glasschraper op een hete kookzone bestaat verbrandingsgevaar!Diameter 210mm 145mm 180mm 145mm Vermogen 2300W 1200W 1800W 1200W 400 V ~ 50 Hz 6, 5 kW 51 Doel, normen, richtlijnen Dit apparaat voldoet aan de volgende normen: · EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6 m. b. t. de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en · EN 60350 resp. de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen, kookplaaten, ovens en grills voor het huishouden. [. . . ] · De aansluitstekkers van de kookplaat verbinden met de overeenkomstige tegenhangers van het inbouwfornuis of schakelpaneel en vast in elkaar doen sluiten. Na het aansluiten aan de stroomverzorging controleren of de kookzones bedrijfsklaar zijn door ze één voor één ca. 30 seconden op de maximale stand in te schakelen. 1 53 54 Service In het hoofdstuk "Wat is er aan de hand als . . . " vindt u enkele storingen die u zelf kunt opheffen. (Adres en telefoonnummers vindt u in de lijst , , Adres klantenservice". ) Bereid het gesprek in ieder geval goed voor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6139MMK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6139MMK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag