Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6131M-WN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6131M-WN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6131M-WN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6131M-WN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6131M-WN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6131M-WN (672 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6131M-WN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid tijdens het gebruik Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. Wanneer de oven wordt gebruikt, bestaat er risico op verbranding door de dampafvoer van de oven. Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld. [. . . ] Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld. â· Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken. Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen. â· Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd. â· De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege pan op staat. De restwarmte-indicatie gaat branden, zodra de betreffende kookzone heet is. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warm houden van gerechten. Dat is een eigenschap van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat. Door de buitenste verwarmingskringen in of uit te schakelen kunnen de verwarmingsvlakken worden aangepast aan de grootte van de pannen. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De in het land van gebruik geldende wetten, verordeningen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enzovoort). de minimale afstanden tot andere apparaten moeten worden aangehouden. Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder het apparaat worden gemonteerd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. [. . . ] Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder het apparaat worden gemonteerd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6131M-WN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6131M-WN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag