Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6131M-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6131M-MN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6131M-MN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6131M-MN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6131M-MN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6131M-MN (672 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6131M-MN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd daarom kleine kinderen op afstand. Veiligheid tijdens het gebruik · Dit toestel mag alleen voor het normale koken en braden van gerechten thuis gebruikt worden. · Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het toestel. · Schakel na elk gebruik de kookzones uit. 22 Gebruiksaanwijzing Veiligheid bij het reinigen Het schoonmaken van het toestel met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Zo voorkomt u schade aan het toestel · Gebruik de kookplaat niet als werkblad of om voorwerpen op neer te zetten. · Keramische platen zijn ongevoelige voor temperatuurschokken en zeer sterk, echter niet onbreekbaar. [. . . ] · Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten weg van de keramische plaat, bijv. Als toch iets op de keramische plaat is vastgesmolten, moet dit direct met een reinigingskrabber verwijderd worden. stoomkoker, sudderpan, wok etc. ), lees dan de gegevens van de fabrikant. De bodem kan daarbij kapot gaan en de keramische plaat beschadigd worden. 23 Gebruiksaanwijzing 2 Weggooien Verpakkingsmateriaal weggooien · Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude toestellen moeten op deze juiste manier weggegooid worden. · Houd de nationale en regionale voorschriften en de materiaalcodering aan (materiaalscheiding, afvalinzameling, verzamelpunten). Aanwijzingen bij het weggooien · Het toestel mag niet met het huisvuil meegegeven worden. · Inlichtingen over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de plaatselijke stadsreiniging of op het gemeentehuis. Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien onbruikbaar gemaakt worden. Haal het elektriciteitssnoer eraf. 24 Gebruiksaanwijzing Beschrijving toestel Eénkringskookzone Dampuittredeplaats uit de oven Restwarmteindicaties mm 145 Braadpanzone mm 145 mm 170 Restwarmteindicaties Driekringskookzone Eénkrings-kookzone Tiptoetsschakelaar voor inschakelen driekrings-/braadpanzone (met controlelampjes) 25 Gebruiksaanwijzing Voor het eerste gebruik De eerste keer reinigen 0 Neem de keramische kookplaat vochtig af om mogelijk fabrieksvuil te verwijderen. De oppervlakte kan beschadigd worden. 1 26 Gebruiksaanwijzing Bediening van de kookzones 3 3 Bij het inschakelen van de kookzone kan deze kort zoemen. Keramische plaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel afvegen. Er mogen geen resten reinigingsmiddel op de oppervlakte achterblijven. De gehele keramische plaat één keer per week met een normale reiniger voor keramische of edelstalen kookplaten grondig reinigen. Dan de keramische plaat met voldoende schoon water afvegen en met een schone, pluisvrije doek droogwrijven. Vastplakkend vuil 0 1. Gebruik voor het weghalen van overge- kookte gerechten of vastgekleefde spatten een glaskrabber. Haal het vuil weg door de krabber er overeen te trekken. 3 Glaskrabber en keramische reiniger zijn in de vakhandel verkrijgbaar. 30 Gebruiksaanwijzing 1 Speciaal vuil 0 1. Ingebrande suiker, gesmolten kunststof, aluminiumfolie of andere smeltbare materialen direct, als ze nog warm zijn, met een glaskrabber verwijderen. 1 Let op: bij het gebruik van de glaskrabber op de hete kookplaat bestaat verbrandingsgevaar!Verwarm de kookplaat voor het schoonmaken nog eens als hij met de daarop gesmolten materialen al afgekoeld is. Ze hebben echter geen invloed op het functioneren van de kookplaat. 3 Let op!aardlekschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidschakelaar. · Het apparaat voldoet wat betreft beveiliging tegen brand aan het type Y (IEC 335-2-6). [. . . ] · Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde delen met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden. · Bij betegelde werkvlakken moeten de voegen bij het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal gevuld zijn. · Bij natuurstenen, kunststenen of keramische platen moeten de springveren met geschikte kunsthars- of tweecomponentenlijm verlijmd worden. · Afdichting bij het raam controleren op correcte positie en op eventuele gaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6131M-MN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6131M-MN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag