Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6130M-WR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6130M-WR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 6130M-WR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 6130M-WR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 6130M-WR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 6130M-WR (672 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 6130M-WR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als een hete pan op een koude kookzone wordt geplaatst en daardoor de kookzone wordt verhit, wordt dit niet op het restwarmtedisplay aangege ven. 4 Gebruiksaanwijzing (NL) Veiligheid bij het reinigen Het schoonmaken van het toestel met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Zo voorkomt u schade aan het toestel Gebruik de kookplaat niet als werkblad of om voorwerpen op neer te zet ten. Keramische platen zijn ongevoelige voor temperatuurschokken en zeer sterk, echter niet onbreekbaar. Bijzonder scherpe en harde voorwerpen die op de kookplaat vallen kunnen deze beschadigen. Gebruik geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem die ruw is en bramen heeft. [. . . ] De opperv lakte kan beschadigd worden. 7 Gebruiksaanwijzing (NL) Bediening van de kookplaat Bij het inschakelen van de kookzone kan deze kort zoemen. Dat is normaal voor alle keramische kookzones en heeft geen invloed op het functioneren of de levensduur van het toestel. De bediening van de kookplaats verloopt via de kookplaatsschakelaars op het fornuis en staat beschreven in de betreffende handleiding. Driekrings-kookzone inschakelen Naargelang pot- of panformaat kunnen bij driekrings-kookzones met de betreffende tiptoetsschakelaar op de keramische kookplaat naast de klein ste kookzone twee grotere verwarmingskringen ingeschakeld worden. De betreffende tiptoetsschakelaar - De grotere verwarmingskring wordt ingeschakeld. Voor het inschakelen van de grootste verwarmingskring de tiptoetsschake laar nog een keer aanraken. Om de grotere verwarmingskring uit te schakelen opnieuw de tiptoetsschakelaar aanraken. Als de driekrings-kookzone met de kookplaatsschakelaar geheel uitgescha keld wordt, moeten de grotere verwarmingskringen bij de volgende keer inschakelen indien nodig weer ingeschakeld worden. 8 Gebruiksaanwijzing (NL) Braadpanzone inschakelen Naargelang pot- of panformaat kan bij de braadpanzone met de betref fende tiptoetsschakelaar op de keramische kookplaat naar de kleinere kook zone van de grotere verwarmingskring geschakeld worden. De betreffende tiptoetsschakelaar - De grotere verwarmingskring wordt ingeschakeld. Om de grotere verwarmingskring uit te schakelen opnieuw de tiptoets schakelaar aanraken. Als de braadpanzone met de kookplaatsschakelaar geheel uitgeschakeld wordt, moet de grotere verwarmingskring bij de volgende keer inschakelen indien nodig weer ingeschakeld worden. Restwarmte-indicatie Uw keramische kookplaat heeft een restwarmte-indicatie; elke kookzone heeft een controlelampje. Dit gaat branden zodra de betreffende kookzone heet is en waarschuwt tegen per ongeluk aanraken. Let op: bij het gebruik van de glaskrabber op de hete kookplaat bestaat verbran dingsgevaar!Verwarm de kookplaat voor het schoonmaken nog eens als hij met de daarop gesmolten ma terialen al afgekoeld is. Ze hebben echter geen invloed op het functione ren van de kookplaat. Raam van de kookplaat Let op!Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op de kookplaat laten vallen, omdat anders matte plekken ontstaan. Daarna wegvegen en droogwrijven. 12 Gebruiksaanwijzing (NL) Wat te doen als . . . . . . . aardlekschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidscha kelaar. · Het apparaat voldoet wat betreft beveiliging tegen brand aan het type Y (IEC 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen hoge kasten of wanden aangebouwd worden. · Onder de kookplaat moet een vrije ruimte van minstens 20 mm voorhanden zijn. · De aanraakbeveiliging moet door het inbouwen gegarandeerd zijn. · Inbouwfornuizen en inbouwkookplaten zijn met speciale insteeksystemen uitgerust. [. . . ] lijnbeschermingsautomaat, aardlekschakelaar of zeke ring, voorhanden is. Steek de kabelboom met de 12-polige compactstekker met de tegenhanger van het inbouwfornuis samen. Na de elektrische aansluiting moeten alle kookzones één voor één even op de hoogste stand worden ingeschakeld, om te controleren of ze functione ren. Combinatie De kookplaat kan met de volgende toestellen gecombineerd worden: Inbouwfornuis: Inbouwfornuis: AEG Typ 53 . . De kookplaat mag niet gecombineerd worden met: Inbouwschakelkasten: AEG Typ 57 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 6130M-WR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 6130M-WR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag