Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (319 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I (320 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] â· Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. â· Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. Scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. [. . . ] â· Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Deze verkleuringen kunnen slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd. Schakel de kookzones al voor het einde van de kooktijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte. De grootte van de panbodem moet overeenkomen met de grootte van de kookzone. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje handafwasmiddel. Verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk- en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja ja ------bij afgekoeld apparaat ----ja ja ja Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal* met *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. Als de zekeringen meerdere malen uitschakelen, neem dan contact op met een erkend elektricien. De buitenste verwarmings- De binnenste verwarmings- Binnenste verwarmingskringen kunnen niet wor- kring is niet ingeschakeld. Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. [. . . ] Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. Het aansluitstuk van de dampafvoer van de oven met behulp van een schroevendraaier onder de opening van het kookveld afstellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 61300M-MN 17I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag