Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 575E-DP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 575E-DP. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 575E-DP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 575E-DP te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 575E-DP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (687 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 575E-DP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet als u beschadigingen opmerkt. Gebruik de stofzuiger nooit voor de volgende zaken: Fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton, bloem of as. Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan de motor veroorzaken. [. . . ] Voordat u begint Zum Ausschalten des Staubsaugers Leistungsregler in die entgegengesetzte Richtung in die Stellung , , Aus" schieben. 14 Bevestig de verlengingsbuizen* of de telescopische buis* aan de slanggreep en het mondstuk door deze op elkaar te drukken en te draaien. ) 15 Trek het elektrische snoer uit en steek de stekker in het stopcontact. Als het elektrische snoer is uitgetrokken, wordt het snoer vergrendeld 16 Druk op het voetpedaal van het oprolmechanisme om het snoer weer op te rollen. U kunt de zuigkracht vergroten door de regelaar door te schuiven naar Max. Zet de stofzuiger uit door de regelaar in tegengestelde richting naar Off te schuiven. Voor een optimaal cyclooneffect in de stofzuiger moet de zuigkrachtregelaar altijd op Max staan. 17b* U kunt de zuigkracht ook instellen met de regelaar op de slanggreep. Trek in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 20 à 30 minuten afkoelen. Verwijder het materiaal dat de verstopping veroorzaakt en/of vervang vuile filters, maak het stofreservoir leeg en zet de stofzuiger vervolgens weer aan. 39 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 40 Als u de slanggreep wilt reinigen, moet u deze loskoppelen van de slang. 41 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderen door in de slang te knijpen. Wees echter voorzichtig als de kans bestaat dat de verstopping wordt veroorzaakt door glas of naalden in de slang. Opmerking: de garantie is niet van toepassing indien schade aan de slang is ontstaan a. 45b* Als het turbomondstuk niet meer werkt, opent u de reinigingsklep en verwijdert u eventuele voorwerpen die de turbine verhinderen vrijelijk te draaien. [. . . ] Het is noodzakelijk om de motor door een erkend AEGElectrolux Service Centre te laten vervangen. Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. Electrolux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van nalatigheid, onjuist gebruik of ongevallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 575E-DP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 575E-DP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag