Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 570D-M9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 570D-M9. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 570D-M9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 570D-M9 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 570D-M9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (283 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 570D-M9 (287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 570D-M9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 18 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker voor de keukenmeubel-monteur Algemeen Gebruik als afzuigkap Gebruik als recirculatiekap Bediening van de afzuigkap Onderhoud Metalen vetfilters Demonteren van de metalen vetfilters Koolfilter Vervangen van de lamp(en) Reiniging Extra leverbare accessoires Klantenservice Technische gegevens Elektrische aansluiting Installatie Apparaat uit de meubelombouw verwijderen Verplaatsen van het bedieningspaneel (Alleen 570 D - 5708 D) 20 20 21 23 23 23 24 25 25 25 26 27 27 27 28 29 30 30 32 33 19 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden. [. . . ] 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. De schuifschakelaars bevinden zich rechts onder: Lichtschakelaar: hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Motorschakelaar: voor in- en uitschakelen van de motor voor het afzuigen van kookluchtjes resp. DL 6250 DL 4150 570 D CHDL 4150 5708 D HL 4150 Lichtschakelaar = verlichting UIT Lichtschakelaar = verlichting AAN 0 = verlichting UIT 1 = verlichting AAN Motorschakelaar 0 = traploze vermogensregeling Motorschakelaar 0 = motor uitgeschakeld 1 = stand 1 Intensief stand 1 2 = stand 2 (alleen 570 D) 3 = stand 3 Intensief stand 1+2 (alleen 5708 D) afb. 3 i 24 Onderhoud Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Metalen vetfilters De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. w. z. zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters DL 4150 - CHDL 4150 - DL 6250 - HL 4150 Schuif de vergrendelingen van de metalen vetfilters eerst in tegengestelde richting en trek de cassette dan naar beneden, afb. 570 D - 5708 D De grepen omhoog klappen en de ontgrendelingen aan de zijkant indrukken. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken!4 DL 4150 - CHDL 4150 DL 6250 - HL 4150 grepen 570 D - 5708 D 25 Koolfilter Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Vervangen van het koolfilter Type 150 Opmerking: dit filter is als serie uitrusting geleverd in het model 570 D-m9. Bij normaal gebruik moet het koolfilter elke 4 maanden worden vervangen. Reinigen/vervangen van het koolfilter Type 150 LONG LIFE In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen minder is geworden. [. . . ] 10 32 Verplaatsen van het bedieningspaneel (Alleen 570 D - 5708 D) Het bedieningspaneel kan op een andere plaats ingebouwd worden!(bekleding, lichtscherm enz. ) Daarvoor vetfilterrooster en apparaatframe losnemen. Twee schroeven losdraaien en bedieningspaneel naar voren uit de ommanteling trekken. 11 Let op: De insteekbare snoerverbinding is voor een maximum afstand van 40 cm voldoende! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 570D-M9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 570D-M9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag