Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5708D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5708D-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 5708D-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5708D-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 5708D-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5546 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 5708D-M (1026 ko)
   AEG-ELECTROLUX 5708D-M-A (180 ko)
   AEG-ELECTROLUX 5708D-M (287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 5708D-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten voordat de installatie voltooid is. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. [. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten luchtcirculatie . Het installeren De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 60cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. (bijvoorbeeld aan de voorkant van het hangkastje) Voor deze handeling moeten het vetfilter en het steunframe gedemonteerd worden. Verwijder twee schroeven en haal het bedieningspaneel uit zijn zitting Maak de stekkerverbinding los Attentie: De afneembare kabelverbinding is voldoende voor een afstand van slechts 40 cm. Maak de kabeldoorgang aan de bovenkant van de kap open en voor de kabel van de bedieningseenheid in door de opening. Maak een uitsparing van 104 x 25 voor de plaatsing van het bedieningspaneel en maak hem vast op zijn nieuwe zitting. [. . . ] En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas de las autoridades locales. Se declina todo tipo de responsabilidades, daños o incendios provocados por no leer atentamente las instrucciones indicadas en este manual. El fabricante no se hace responsable por los daños al motor o los incendios provocados en el aparato debido a intervenciones de mantenimiento incorrectas o al incumplimiento de las normas de seguridad proporcionadas. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 5708D-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 5708D-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag