Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 543V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 543V-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 543V-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 543V-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 543V-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 543V-W (1108 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 543V-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Halten Sie die Taste 1 für 3" gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen. Mit dem ersten Mal wird die Fettfilter-Anzeige zurückgesetzt, bei zweiten Mal die Aktivkohlefilter-Anzeige. Wird die Dunstabzugshaube in der Filterversion verwendet, dann muss die Aktivkohlefilter-Anzeige aktiviert werden. aktivkohlefilter-Anzeige aktivieren: Stellen Sie das Gerät auf OFF und halten Sie die Tasten 2 und 3 gleichzeitig für 3" gedrückt. [. . . ] Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Om de functie uit te schakelen voordat de tijd verstrijkt, op toets 2 drukken en de afzuigkap schakelt over op snelheid 1, en op toets 1 drukken om de afzuigkap uit te schakelen. Snelheid 1 - 20 minuten (op de display verschijnt het getal "1" en een kleine knipperende led) · Snelheid 2 - 15 minuten (op de display verschijnt het getal "2" en een kleine knipperende led) · Snelheid 3 - 10 minuten (op de display verschijnt het getal "3" en een kleine knipperende led) · Intensieve snelheid - 20 minuten (op de display verschijnt het getal "4" en een kleine knipperende led) Tijdens de werking met ingestelde timer kan de afzuigkap worden uitgeschakeld door op toets 1 of toets 4 te drukken. Als op toets 2 gedrukt wordt, schakelt de afzuigkap weer over op de ingestelde snelheid. In het geval van een gelijktijdige signalering van beide filters, verschijnen op de display beurtelings de getallen "1" en "2". Door 2 keer de hierboven beschreven procedure uit te voeren kan de display gereset worden. De eerste keer wordt de signalering van het vetfilter gereset, de tweede keer de signalering van het koolstoffilter. In het geval de afzuigkap in de filterversie gebruikt wordt, moet de signalering voor het koolstoffilter ingesteld worden. inschakeling signalering koolstoffilter: De afzuigkap in de OFF stand zetten en tegelijkertijd de toetsen 2 en 3 gedurende 3" ingedrukt houden. De getallen "1" en "2" gaan 2" knipperen om aan te geven dat de signalering ingeschakeld is. uitschakelen signalering koolstoffilter: De afzuigkap in de OFF stand zetten en tegelijkertijd de toetsen 1 en 2 gedurende 3" ingedrukt houden. Het getal "1" gaat 2" knipperen om aan te geven dat de signalering uitgeschakeld is. [. . . ] Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. 22 Type 20 LONG LIFE - Wasbaar koolstoffilter De koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden (of als de aanwijzer verzadigde filters ­ indien aanwezig op het model in Uw bezit ­ deze noodzaak aangeeft) in warm water en met geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine op 65°C (in het geval van een reiniging in de vaatmachine voer een volledige wascyclus uit en zonder vaten). Verwijder het overtollige water zonder de filter te beschadigen, daarna het matje uit de plastic structuur verwijderen en om deze goed te drogen doe het matje in de over voor 10 minuten op 100°C. Vervang het matje om de 3 jaar en elke keer dat het doek beschadigt is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 543V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 543V-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag