Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 540E-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 540E-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 540E-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 540E-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 540E-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1060 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 540E-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Als het programma klaar is, verandert het rode licht in een groen licht. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. 6) Met dit programma kunt u een lading met gecombineerde bevuiling afwassen. Erg zwaar bevuild serviesgoed in de onderste mand en normaal bevuild serviesgoed in de bovenste Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. Aanwijzingen voor testinstituten Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar: info. U kunt de opties niet inschakelen of uitschakelen als er een programma bezig is. Zorg er als één of meerdere opties worden ingesteld voor dat de bijbehorende lampjes branden voordat het programma start. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. De geluidssignalen klinken onder de volgende omstandigheden: · Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toets (3), (4) en (5) knipperen. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. Doe geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en er blijven resten van het vaatwasmiddel achter op het servies. Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's. Als u de deur opent, dan toont het display het aftellen van de uitgestelde start die afloopt in stappen van 1 uur. Het apparaat moet in de instelmodus staan om bepaalde acties te accepteren. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde start-toets totdat het programmanummer op het display wordt weergegeven. Een programma starten zonder een uitgestelde start Sluit de deur van het apparaat. Als u de deur opent, dan toont het display de programmaduur die afloopt in stappen van 1 minuut. [. . . ] Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling. Het programma is niet geschikt voor het type lading en de mate van vervuiling. Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling. Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 540E-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 540E-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag