Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5320B-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5320B-D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 5320B-D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5320B-D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 5320B-D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1433 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 5320B-D (1446 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 5320B-D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt. [. . . ] Als de optie van toepassing is voor het programma, dan gaat het lampje branden. Als de optie niet van toepassing is voor het programma, dan knippert het bijbehorende lampje kort drie keer en dan gaat het uit. Het gebruik van deze optie verlaagt het energieverbruik (tot 25%) en de programmaduur. Als de optie van toepassing is voor het programma, dan gaat het lampje branden. Als de optie niet van toepassing is voor het programma, dan gaat het bijbehorende lampje niet branden. 3 Multitab Activeer deze optie alleen als u gecombineerde afwastabletten gebruikt. Met deze optie wordt het gebruik van glansmiddel en zout uitgeschakeld. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van gecombineerde afwastabletten en voordat u begint met het gebruik van afzonderlijk afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout: 1. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. 5 Geluidssignalen Het geluidssignaal weerklinkt wanneer er een storing in het apparaat optreedt of wanneer het niveau van de waterontharder wordt aangepast. U kunt desgewenst de opties die op het programma van toepassing zijn, instellen. Het nummer en de duur van het programma worden met tussenpozen op het display weergegeven. Blijf op de tiptoets Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Het programmanummer, de duur van het programma en de tijd tot de uitgestelde start worden met tussenpozen op het display weergegeven. De deur openen als het apparaat in werking is Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Com De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma opnieuw instellen. Druk tegelijk op de tiptoetsen (4) en (5) en houd deze ingedrukt tot het display het programma P1 aangeeft. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. 1 De waterontharder Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. [. . . ] 10 W 596 / 818 - 898 / 550 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. 2) Als het hete water door alternatieve , milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. Zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 5320B-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 5320B-D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag