Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5310V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5310V-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 5310V-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 5310V-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 5310V-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (0 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 5310V-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant. [. . . ] Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd. Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie. Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt. Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. Normaal bevuild Serviesgoed en bestek Net gemaakt vuil Serviesgoed en bestek Normaal bevuild Serviesgoed en bestek Licht bevuild Serviesgoed en bestek 2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van alles-in-1 tabletten voordat u afwastabletten, spoelmiddel en vaatwaszout apart gaat gebruiken: 1. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. Het apparaat moet in de instelmodus staan om bepaalde acties te accepteren. Een programma starten zonder een uitgestelde start Sluit de deur van het apparaat. Blijf op Program drukken tot de aanduiding van het programma dat u wilt instellen verschijnt. Het display toont de programmaduur die afloopt in stappen van 1 minuut. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Een programma starten met een uitgestelde start Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Aan het einde van het programma Als u niet op de aan-/uittoets drukt, dan schakelt de AUTO OFF-voorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). [. . . ] Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen. Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel gebruikt in het doseerbakje voordat u een programma start. Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit voordat u een programma start. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 5310V-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 5310V-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag