Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 515EW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 515EW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 515EW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 515EW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 515EW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (628 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 515EW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. ACCEssoirEs En vErBruiKsArtiKELEn in de electrolux webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van electrolux mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. [. . . ] Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. KLAntEnsErviCE wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties. gEBruiK · De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkapterwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 14 BEDiEninGsELEMEntEn A B C D E F G toets Functie a verhoogt de bedrijfssnelheid of verlaat de hoge snelheid met tijdsinstelling Door de toets 5 seconden aan te raken wordt de ontvanger van de afstandsbediening in- of uitgeschakeld. 1 keer knipperen toets a+C betekent dat de ontvanger van de afstandsbediening is ingeschakeld 2 keer knipperen toets a+C betekent dat de ontvanger van de afstandsbediening is uitgeschakeld Schakelt de motor in/uit en de snelheidsbalk wordt weergegeven. Als u de toetsen blijft aanraken, wordt de hoge snelheid De ledbalk brand volledig -> Hoge snelheid ingeschakeld ingesteld die op 10 minuten is geprogrammeerd. Na de 10 minuten daalt de hoge snelheid automatisch naar een lager niveau en gaat de laatste led uit. Door de toets 5 seconden aan te raken wordt het Knipperen toets C betekent dat het alarm van de actieve koolstoffilters alarm van de actieve koolstoffilters in- of uitgeschakeld. [. . . ] Na de 10 minuten daalt de hoge snelheid automatisch naar een lager niveau en gaat de laatste led uit. Door de toets 5 seconden aan te raken wordt het Knipperen toets C betekent dat het alarm van de actieve koolstoffilters alarm van de actieve koolstoffilters in- of uitgeschakeld. is ingeschakeld Knipperen toets a betekent dat het alarm van de actieve koolstoffilters is uitgeschakeld Verhoogt de lichtsterkte. Als bij een actief filteralarm op deze toets wordt gedrukt, Na de procedure gaat de eerder getoonde signalering uit: wordt het alarm gereset. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 515EW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 515EW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag