Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 485D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 485D-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 485D-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 485D-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 485D-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (115 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 485D-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 40 Keuze van de snelheid van de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Verlichting van het werkblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Intensieve snelheid P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Na-functionering van de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als het apparaat voorzien is van een stekker, kan die in alle stopcontacten gestoken worden die volgens de normen geïnstalleerd en goed toegankelijk zijn. Mocht een vaste aansluiting noodzakelijk zijn, dan moet de kap uitsluitend geïnstalleerd worden door een electriciën die ingeschreven is bij het daartoe competent electriciteitsbedrijf. Voor de installatie is een schakelaar, die geschikt is voor elk aantal polen, nodig met een contactbreedte van minstens 3 mm. De functie van schakelaar kan bij voorbeeld vervuld worden door zekeringen, (patroonzekeringen moeten uit de zekeringenhouder gehaald worden), foutstroomschakelaars en beschermers met een opening van meer dan 3 mm. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor afwijkingen, die veroorzaakt worden door het niet respecteren van bovenstaande voorschriften, af. De toepassing van de stekker direct boven de kap of boven een keukenkastje, dat boven de kap hangt, heeft twee voordelen: 1. Wanneer dat nodig is, kunt U het apparaat losmaken door de stekker uit het stopcontact te halen. Aansluiting op het electriciteitsnet 230V - door een vaste voedingslijn met stekker 240V - door een vaste voedingslijn (Engeland) (De vaste aansluiting mag alleen door een gekwalificeerde electriciën aangelegd worden). De afscherming tegen radiostoringen van dit apparaat is volgens de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen 87/308 CEE, EN 55014/DIN VDE 0875 Deel 1. 38 De afzuigkap is voorzien met regelbare snelheid. Men raadt aan de kap enkele minuten voordat U begint te koken aan te zetten, en na het koken nog 5-15 minuten aan te laten, zodat met zekerheid alle luchtjes geëlimineerd worden. Men raadt aan de vlammen niet onbedekt te laten, om te voorkomen dat te grote hitte het apparaat kan beschadigen. In het geval van gas-, olie- of kolenfornuizen moeten open vlammen in elk geval voorkomen worden. Bovendien, wanneer er gefrituurd wordt, moet de friteuse op het fornuis of op het aanrecht onder controle gehouden worden. De olie in de friteuse zou in brand kunnen vliegen door oververhitting. Het gevaar op het in brand vliegen is groter wanneer men met niet schone olie werkt. Voor welke werkzaamheden aan de kap dan ook, ook als er bijvoorbeeld een lampje vervangen moet worden, is het noodzakelijk het apparaat los te maken van het electriciteitsnet (de schroefzekeringen uit de zekeringenhouder halen of de automatische schakelaar uitzetten). Het is belangrijk de kap geregeld schoon te maken en het filter te vervangen, als dit niet gebeurt kan het zich vastzetten van vet brandgevaar opleveren. Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker 39 Ingebruikneming Functionering Het paneel met schakelaars van de afzuigkap bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. 2, van links naar rechts). min 2 = Verlichting, aan/uit (kan ook aangeschakeld worden met gesloten klep) = Motorschakelaar met traploze instelling (stand 1-3) min = Tijdsgeregelde afstelling van de motor, 15 minuten = Display van de snelheid van de motor (1-3), intensieve snelheid (P), vervanging van de vetfilters (F) en vervanging van het kolenfilter (C) = Regelknop om de snelheid van de motor te verminderen, van de intensieve snelheid (P) tot aan snelheid 1. = Regelknop om de snelheid van de motor te verhogen, van 1 tot 3 en intensieve snelheid (P). Als de kap niet funktioneert raden wij aan om, voordat U zich tot een technische dienst richt, voor minstens 5 seconden de stroom af te sluiten door de stekker uit het stopkontakt te trekken en hem dan weer aan te sluiten. Druk op de knop ( 40 ) alvorens het apparaat los te maken. A D E F Keuze van de snelheid van de motor (Fig. 3) min 3 Om de motorstanden van 1 tot en met 3 te kiezen, drukt U op de toets (F) ( ) totdat op de display (D) de door U gewenste snelheid wordt aangegeven, bijvoorbeeld stand 3. Als U ongewild een hogere snelheid heeft ingesteld, drukt U op de minus-toets (E) ( ) totdat op de display de juiste snelheid verschijnt. Om de verlichting aan- en uit te doen is het voldoende op de knop (A) ( ) te drukken. Verlichting van het werkblad (Fig. 3) 41 Bijkomende gebruiksaan wijzingen De verlichting kan ook aangeschakeld worden wanneer de klep gesloten is. [. . . ] Het is belangrijk dat geregeld wordt schoongemaakt en het filter wordt vervangen. Als dit niet gebeurt, kan het zich afzetten van vet brandgevaar met zich meebrengen. Attentie Het niet navolgen van de voorschriften voor het schoonmaken van het apparaat en voor de vervanging van de filters brengt brandgevaar met zich mee. Daarom raden we U aan deze voorschriften te respecteren. 48 Technische gegevens Gewicht: Netto: 385 D 12, 3 kg 485 D 11, 5 kg 235 W 2x110 W 1 x 11 W (PL) Maximaal vermogen: Vermogen motor: Verlichting: Ventilatorcapaciteit (standen), ventilatorstanden volgens DIN 44 971 Niveau: Afzuigversie: Filterversie: Min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 485D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 485D-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag