Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4248 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. · Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in de bestekmand worden ge· · · · · plaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd. Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasmachines. Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen. [. . . ] Bij gebruik van de "Multitab functie" kan de duur van de cyclus veranderen. Als dit het geval is wordt de looptijd van het programma automatisch bijgewerkt op het digitale display. Schakel de ''Multitab-functie'' voor het begin van een afwasprogramma in of uit. Als het programma loopt kan de "Multitab-functie" NIET meer worden gewijzigd. Als u de "Multitab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multitab-functie". In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. In- of uitschakelen van de Multitabfunctie Om de "Multitab functie" te activeren drukt u opnieuw op de "Multitab functie" toets. Het bijbehorende controlelampje gaat uit. 14 electrolux Als u niet tevreden bent over het droogresultaat adviseren wij u: 1. · De glansmiddeldosering kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de Multitab-functie is ingeschakeld. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en C ingedrukt, tot de lampjes van de functietoetsen A , B en C beginnen te knipperen. Druk op functietoets B , de lampjes van de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. · Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogram- ma geannuleerd. · Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Einde van het afwasprogramma · De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. · Het optische signaal op de vloer, onder de deur van de afwasmachine, gaat uit. Laat de deur van de afwasmachine een paar minuten op een kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. De vaatwasser uitruimen · Hete borden zijn gevoelig voor stoten. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. · Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt. · Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed. Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. Wasprogramma's Afwasprogramma's Programma 1 Voorspoelen Mate van vervuiling Alles Soort serviesgoed Gedeeltelijke belading (later op de dag verder te vullen). Serviesgoed, bestek, potten en pannen Beschrijving programma Eén koude spoelgang (om te voorkomen dat etensresten aan elkaar plakken). Voorwas Hoofdwas 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen Voorwas Hoofdwas 1 of 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen 2 Intensief 70°C Sterk vervuild 3 AUTO 45° - 70°C 1) Alles Serviesgoed, bestek, potten en pannen 16 electrolux Mate van vervuiling Normaal vervuild Soort serviesgoed Serviesgoed en bestek Programma 4 Normaal 65°C zonder voorwas Beschrijving programma Hoofdwas 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen Voorwas Hoofdwas 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen Hoofdwas Laatste spoelgang 5 Intensief 70°C 89' Normaal vervuild Serviesgoed, bestek, potten en pannen 6 Kort 60°C 2) Normaal of licht vervuild Serviesgoed en bestek 7 Economy (zuinig) 50°C 3) Normaal vervuild Serviesgoed en bestek Voorwas Hoofdwas 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen Hoofdwas 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Hoofdwas 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen 8 Kort 50°C 9 Glas 45°C Licht vervuild Serviesgoed en bestek Teer aardewerk en glaswerk Normaal vervuild 1) Tijdens het afwasprogramma 'Auto' wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid van het water. [. . . ] Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als het water loopt. Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water af. Pas op als u de watertoevoerslang installeert: · de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. · Ais de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 47056IU-WN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag