Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 46544G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 46544G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 46544G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 46544G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 46544G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 46544G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zet altijd eerst de brander op de uitstand voordat u de pan van het gas neemt. Het aansteken van de branders Ontsteek altijd de brander voordat u er een pan opzet. Druk de knop van de te gebruiken brander geheel in en zet hem op de grote stand door deze naar links te draaien. De vlambeveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. De vlambeveiliging voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het gasnet. [. . . ] · Dit mag alleen gebeuren door een erkend installateur of door ELECTROLUX SERVICE. De roosters en de dekplaatjes van chroom De roosters en de dekplaatjes van chroom kunnen elkaar door het gebruik afdekken. Dit is een volstrekt normaal en onvermijdbaar verschijnsel, maar brengt de functionaliteit van de kookplaat geenszins in gevaar. 4 Technische kenmerken Vermogen gasbranders TC brander (Ultragrote) Sterkbrander (Grote) Kleinbrander (Kleine) Normaalbrander (Middelgrote) Categorie Elektrische voeding Koppeling gas Gasaansluiting 4, 0 kW 3, 0 kW 1, 0 kW 2, 0 kW II2L3B/P 230 V 50 Hz G 1/2" Aardgas G25-25 mbar Afmetingen van de inbouwopening uitsnijmaat Breedte Diepte 472 mm. 406 mm. Waarschuwingen voor de Installateur De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerdtechnicus gericht, diedeinstallatie uitvoert, zodathijde installatieendeverbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman verricht worden. WAARSCHUWING Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dit dient te geschieden met een oplossing van water en zeep, nooit met een vlam. Ventilatie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. Gasaansluiting De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt worden. De kookplaat is in de fabriek ingesteld op de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd. (afb. 3) Schroef de onderdelen eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter. afb. 3 5 Elektrische aansluiting · De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). · Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Het gebruikte aansluitsnoer moet van een geschikte stekker worden voorzien die de totale op het typeplaatje aangegeven elektrische belasting kan dragen. Als u het apparaat direct op het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar worden aangebracht die tussen de contacten met een opening tussen de contacten van minimaal 3 mm. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van de kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. · Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan 90°C. afb. 4 Vervangen van het aansluitsnoer Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen. Voor het vervangen van het snoer mag alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan temperatuur en belasting. Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo'n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding (afb. [. . . ] Het aanhalen van de schroeven is voldoende om de afdichtingspasta te laten hechten, het teveel aan pasta kan makkelijk worden verwijderd. In Fig. 16 en Fig. 18 is het schema voor de elektrische en gasaansluiting weergegeven. afb. 16 afb. 18 A) Aansluitpijp B) Ringetje C) Kurk afb. 19 afb. 17 9 Inbouwmogelijkheden Als het keukenmeubel een deur heeft. Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de kookplaat minimaal 20 mm. De kookplaat moet in een open ruimte liggen om er voor eventuele reparaties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 46544G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 46544G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag