Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L (1237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 41016VI Gebruiksaanwijzing Vrijstaand elektrisch fornuis 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie ningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Wanneer de kookzone met daarop gesmolten materiaal reeds is afgekoeld, dient u de kookplaat opnieuw te verwarmen voordat u deze schoonmaakt. Krassen of donkere vlekken op de glaskeramische plaat, die bijvoorbeeld zijn ver oorzaakt door scherpkantige pannenbodems, kunnen niet worden verwijderd. Deze hebben echter geen invloed op het functioneren van de kookplaat. 46 Reiniging en onderhoud Raam van de kookplaat 1 Attentie!Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op het raam aanbren gen omdat anders matte plekken ontstaan. Daarna wegvegen en droogwrijven. Binnenkant oven Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en kunt u het makkelijk verwijderen. Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de fabrikant in acht! 3 1 Accessoires Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz. ) elke keer na het ge bruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken. Vetfilter 1. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2 3 eetlepels afwasmiddel voor af wasautomaten uitkoken. Reiniging en onderhoud 47 Inschuifroosters Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en rechts in de oven worden losgenomen. Inschuifroosters losnemen Roosters eerst voor van de ovenwand weg trekken (1) en dan achter losnemen (2). 3 Inschuifroosters inzetten Belangrijk!De afgeronde einden van de geleidingsstangetjes moeten naar voren wijzen! Bij het inzetten de roosters eerst achter weer inhangen (1) en dan voor inzetten en aandrukken (2). 48 Reiniging en onderhoud Ovenverlichting 1 3 Waarschuwing: Kans op kortsluiting!Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen. Indien nodig: oververlichting 25 watt, 230 V 300 C hittebestendig vervangen. Afdekglas weer aanbrengen. Reiniging en onderhoud 49 Bovenwand van de oven Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan het bo venste verwarmingselement worden neergeklapt. Verwarmingselement neerklappen Waarschuwing: Verwarmingselement al leen neerklappen als de oven is uitgescha keld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!Het verwarmingselement van voren vast pakken en over het nokje aan de binnen kant van de oven naar voren trekken. Het verwarmingselement tegen de veer kracht naar voren trekken en over het nokje geleiden. Attentie: Het verwarmingselement moet aan beide kanten boven het nokje in de binnenwand van de oven liggen en goed op z'n plek zitten. 1 1 1 50 Reiniging en onderhoud Bakovendeur Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de bak ovendeur van uw apparaat eruit halen. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen. 3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergren delstand (circa 45). 3 4. Pak met beide handen de zijkanten van de bakovendeur vast en trek de deur van de bakoven schuin naar boven er uit (Let op : Zwaar!). Leg de bakovendeur met de buitenkant naar boven op een zacht, vlak oppervlak neer, bijvoorbeeld op een deken, om kras sen te vermijden. Reiniging en onderhoud Bakovendeur erin schuiven 1. [. . . ] Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkos ten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 41016VI-WN 66L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag