Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3954GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3954GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 3954GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3954GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 3954GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (385 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 3954GT (382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 3954GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Als het programma klaar is, verandert het rode licht in een groen licht. 2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Aanwijzingen voor testinstituten Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar: info. De geluidssignalen klinken onder de volgende omstandigheden: · Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toets (3), (4) en (5) knipperen. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een programma bezig is. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van alles-in-1-tabeltten en apart vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en vaatwaszout gaat gebruiken: 1. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje vol zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder vaatwasmiddel en zonder servies. Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's. Als u de deur opent, dan toont het display het aftellen van de uitgestelde start die afloopt in stappen van 1 uur. Het apparaat moet in de instelmodus staan om bepaalde acties te accepteren. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde start-toets totdat het programmanummer op het display wordt weergegeven. Een programma starten zonder een uitgestelde start Sluit de deur van het apparaat. Als u de deur opent, dan toont het display de programmaduur die afloopt in stappen van 1 minuut. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Aan het einde van het programma Wanneer het programma is voltooid, hoort u met tussenpozen een geluidssignaal. Een programma starten met een uitgestelde start Blijf op de toets uitgestelde start drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Als u niet op de aan-/uittoets drukt, dan schakelt de AUTO OFF-voorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. [. . . ] Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel gebruikt in het doseerbakje voordat u een programma start. Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit voordat u een programma start. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 3954GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 3954GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag