Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 385D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 385D-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 385D-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 385D-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 385D-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (148 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 385D-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer men de afgezogen lucht naar schoorsteenpijpen of afvoerkanalen voor verbrandingsgassen wil leiden, die niet meer gebruikt worden, is het wenselijk daarvoor toestemming te vragen aan het daartoe bevoegde controle-orgaan. Voor het wegleiden van afgezogen lucht dienen de voorschriften van de competente instellingen opgevolgd te worden. Als het apparaat wordt gebruikt in de afzuigversie, dient men een ventilatiegat te voorzien van voldoende grote afmetingen, ongeveer gelijk aan de doorsnede van het uitlaatgat. Op grond van regionale bouwvoorschriften is het gebruik van afzuigkappen en verbrandingsapparaten die met een schoorsteen verbonden zijn, zoals kolen- of oliekachels en "gasthermen", binnen dezelfde ruimte, onderworpen aan bepaalde beperkingen. [. . . ] Voor de installatie is een schakelaar, die geschikt is voor elk aantal polen, nodig met een contactbreedte van minstens 3 mm. De functie van schakelaar kan bij voorbeeld vervuld worden door zekeringen, (patroonzekeringen moeten uit de zekeringenhouder gehaald worden), foutstroomschakelaars en beschermers met een opening van meer dan 3 mm. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor afwijkingen, die veroorzaakt worden door het niet respecteren van bovenstaande voorschriften, af. De toepassing van de stekker direct boven de kap of boven een keukenkastje, dat boven de kap hangt, heeft twee voordelen: 1. Wanneer dat nodig is, kunt U het apparaat losmaken door de stekker uit het stopcontact te halen. Aansluiting op het electriciteitsnet 230V - door een vaste voedingslijn met stekker 240V - door een vaste voedingslijn (Engeland) (De vaste aansluiting mag alleen door een gekwalificeerde electriciën aangelegd worden). De afscherming tegen radiostoringen van dit apparaat is volgens de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen 87/308 CEE, EN 55014/DIN VDE 0875 Deel 1. Men raadt aan de kap enkele minuten voordat U begint te koken aan te zetten, en na het koken nog 5-15 minuten aan te laten, zodat met zekerheid alle luchtjes geëlimineerd worden. Men raadt aan de vlammen niet onbedekt te laten, om te voorkomen dat te grote hitte het apparaat kan beschadigen. In het geval van gas-, olie- of kolenfornuizen moeten open vlammen in elk geval voorkomen worden. Bovendien, wanneer er gefrituurd wordt, moet de friteuse op het fornuis of op het aanrecht onder controle gehouden worden. De voorwaarden voor een goede eliminatie van luchtjes zijn de functionele aanpassing van het volume van de koolstoffen aan het wegleiden van de lucht van de kap en een bepaalde plaatsing van de filter in de afzuigkap. Deze combinatie brengt een onvermijdelijke vermindering van de hoeveelheid lucht met zich mee ten opzicht van de filterversie. Beslissend voor de verwijdering van luchtjes is de zogenoemde "verblijfstijd" van de afgezogen lucht in het kolenfilter. Men kan deze "verblijfstijd" slechts verkrijgen door het originele AEG-kolenfilter te gebruiken. Bij het vervangen van de kolenfilter dienen ook de metalen vetfilters te worden gereinigd. Om de koolstoffilter te verwijderen en te reinigen gaat U als volgt te werk : De motor uischakelen door op knop ( ) te drukken. Om U voor een eventuele ongewenste aanschakeling te behoeden, trekt u de zekeringen uit de zekeringendoos of schakelt U de automatische schakelaar uit. Om de koolstoffilter te verwijderen drukt U op de twee rode knoppen E en trekt U de filter naar beneden (Fig. De binnenste delen reinigt U met een oplossing van een niet agressief schoonmaakmiddel (geen bijtende schoonmaakmiddelen, borstels, of schuurpoeders gebruiken). Voor het monteren van de koolstoffilter plaatst U hem eerst terug op de voorste haken, vervolgens op de achterste en U bevestigt hem definitief met de blokkeerknoppen E (Fig. Om de display die de verzadigingsgraad van de filters aanduid opnieuw in werking te stellen, kiest U eerst en vooral met de toetsen (E) ( ) of (F) ( ) gelijk welke snelheid, en vervolgens drukt U gelijktijdig de knoppen (B) ( ) en (F) ( ) in gedurende minstens 3 seconden. [. . . ] Om de display die de verzadigingsgraad van de filters aanduid opnieuw in werking te stellen, kiest U eerst en vooral met de toetsen (E) ( ) of (F) ( ) gelijk welke snelheid, en vervolgens drukt U gelijktijdig de knoppen (B) ( ) en (F) ( ) in gedurende minstens 3 seconden. U houdt deze ingedrukt tot wanneer de letter F knipperend op de display (D) verschijnt, en tenslotte drukt U op ( ) toets (B). De lamp die stuk is uit de lampenhouder nemen en vervangen door een nieuwe. Attentie: voor het schoonmaken van de afzuigkap dient deze eerst losgemaakt te worden van de electrische voeding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 385D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 385D-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag