Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 27 gebruik wordt genomen gebruik wordt genomen . 27 laagspanningsrichtlijn 89/33/EEG van van . 03. 05. 1989 (inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/ 03. 05. 1989 (inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/ Ter wille wille het milieu . . 27 Ter wille van het milieu Ter van van het milieu . 27 03. 05. 1989 (inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/ . Het apparaat alleen aan wisselstroom 220/ 220/ Het apparaat alleen aan wisselstroom 220/ Het apparaat alleen aan wisselstroom Stofzuiger bedrijfkslaar maken. [. . . ] de deksel uitscharnier springt deksel uit het het scharnier springt Als de deksel van de behuizing door doorte ver ver Als de deksel van de behuizing het het te over over de aanslag te openende scharnieren de aanslag te openen uit uit de scharnieren springt, zet u zet deksel weer weer op de behuizing en springt, de u de deksel op de behuizing en druktdrukt u dicht dicht tot hij vastklikt. u hem hem tot hij vastklikt. Parkeersysteem Om zuigbuis en zuigkop bij korte werkonderbrekingen neer te zetten. De houder op de zuigkop wordt in de parkeerrails van het apparaat geschoven. Extra accessoires Extra accessoires Radiatorborstel Radiatorborstel Voor Voorverwijderen van stof van radiatorribhet het verwijderen van stof van radiatorribben, nauwe boekenkasten of voegen. de papieren stofzak is beschadigd en het HEPA filter is verontreinigd HEPA filter uitnemen, reinigen (uitkloppen) en weer inzetten. Nieuwe papieren stofzak inzetten. Turboborstel ROTOSOFT 12001200 Turboborstel ROTOSOFT De ROTOSOFT 1200 1200 vergemakkelijktonderDe ROTOSOFT vergemakkelijkt het het onderhoud houd tapijten en gladde vloeren. de roterende beweging worden kortpolige tapijten roterende beweging worden kortpolige tapijten op ingelopen plekken weer weer voorzichtig losgeop ingelopen plekken voorzichtig losgemaakt. maakt. 32 33 33 A = B = * C = D = E = F = G = H= I= J= = L= M= N= / * * , , , , . 336/EWG 336/EWG 03. 05. 1989 03. 05. 1989 ( ( " " 92/31/EWG) -- " " 92/31/EWG) -- . , . 128 128 129 . . , -- . - , . . , . . , ! , , , , , . * 130 131 , , . , . Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schtzen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Weitere Informationen ber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Mllabfuhr oder dem Geschft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. NL Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. P O smbolo . no produto ou na embalagem indica que este produto no pode ser tratado como lixo domstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento elctrico e electrnico. Ao garantir uma eliminao adequada deste produto, ir ajudar a evitar eventuais consequncias negativas para o meio ambiente e para a sade pblica, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informaes mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os servios municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua rea de residncia ou o estabelecimento onde adquiriu o produto. N Symbolet p produktet eller p emballasjen viser at dette produktet ikke m behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved srge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til forebygge de negative konsekvenser for milj og helse som gal hndtering kan medfre. For nrmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. GB The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. [. . . ] ROTOSOFT 1200 1200 underlttar vrden av mattor ROTOSOFT underlttar vrden av mattor i nyttipappersfilter. Borstens roterande rrelse ter skonsamt upp ludden i mattor med kort ludd ludd ter skonsamt upp ludden i mattor med kort dr dessa dessa trampats ned. podnooeniki nici s zuyte Dysza specjalna Dysza specjalna Jeoeli Jeoeli podnooenikiprzy otworze sscym s s podnooeniki nici nici przy otworze sscym Dla specjalnej pielgnacji parkietu, pytek Dla specjalnej pielgnacji parkietu, pytek startestarte sklejone moecie uy uy nowych lub lub sklejone moecie nowych wykadzinowych i podg twardych. podnooenikw Podnooenikw nici nici moecie zamwi w Podnooenikw moecie zamwi w serwisie AEG AEG ET- Nr. 668 901 690. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 370 S VARIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag