Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3680-7KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3680-7KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 3680-7KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3680-7KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 3680-7KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (441 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 3680-7KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Elektronische koel-/vriescombinaties Gebruiksaanwijzing 818 18 16-00/3 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten gevolge hebben. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets , , +" (WARMER) of toets , , -" (KOUDER) drukken. De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Toets , , +" (WARMER) zo lang indrukken, tot de temperatuurindicatie H (van holiday) aangeeft. In de temperatuurindicatie wijzigt de aangegeven temperatuur tot +8 °C in stappen van 1 °C. Nu bevindt de koelruimte zich in de energiezuinige vakantieschakeling. 3 Om de koelruimte weer op normaal bedrijf om te schakelen, toets , , -" (KOUDER) indrukken. Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen. 818 18 16-00/3 25 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuuraanwijzingen, optische waarschuwingsaanwijzing en akoestische waarschuwingen. Het systeem waarschuwt: ­ bij geopende apparaatdeuren; ­ als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Waarschuwing "deur open" Als de deur van koel- of vriesruimte open staat, knippert de rode waarschuwingsindicatie en er klinkt een signaal ­ bij open vriesruimtedeur na ca. 5 minuten Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in koel- of vriesruimte meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken. Als de deuren open blijven, klinkt het waarschuwingssignaal na afloop van de betreffende tijd opnieuw. Blijven de deuren langer dan 80 minuten open, dan wordt het waarschuwingssignaal automatisch uitgeschakeld. De rode waarschuwingsindicatie gaat uit als u de deuren sluit. Temperatuurwaarschuwing Voor de koelruimte: De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra de temperatuur in de koelruimte tot boven +10 °C stijgt. Met toets WAARSCHUWING UIT kunt u het signaal uitschakelen. 3 Waarschuwingsindicatie en -signaal worden automatisch uitgeschakeld, als de temperatuur in de koelruimte tot beneden +11 °C daalt. Het waarschuwingssignaal wordt bovendien na 80 minuten automatisch uitgeschakeld. Voor de vriesruimte: De rode waarschuwingsindicatie knippert en er klinkt een signaal, zodra de temperatuur in de vriesruimte tot boven -12 °C stijgt. Met toets WAARSCHUWING UIT kunt u het signaal uitschakelen. 26 818 18 16-00/3 De temperatuurindicatie voor de vriesruimte stopt met knipperen en geeft de warmste temperatuur aan die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt. 5 seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de actuele vriesruimtetemperatuur om. 3 Het waarschuwingssignaal wordt automatisch uitgeschakeld ­ als de temperatuur in de vriesruimte tot beneden -11 °C daalt. De rode waarschuwingsindicatie en de temperatuurindicatie blijven knipperen. [. . . ] De koudecirculatie is op dichtheid getest. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 2. 1973 - Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn 40 818 18 16-00/3 Vaktermen · Koelmiddelen Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. · Koelmiddelcircuit Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een condensor en pijpleidingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 3680-7KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 3680-7KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag