Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3646-6KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3646-6KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 3646-6KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 3646-6KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 3646-6KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (339 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 3646-6KG (361 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 3646-6KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Elektronische koel-/vriescombinaties Gebruiksaanwijzing 818 14 07-02/7 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitschakelen, daartoe op AAN/UIT toets drukken tot het netcontrolelampje uitgaat. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 3 0 0 0 0 818 14 07-02/7 23 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie, optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting. Het systeem waarschuwt: ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Temperatuurwaarschuwing Het rode waarschuwingslampje knippert en er klinkt een alarm zodra de temperatuur in de vriesruimte warmer dan -12 °C is. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ een defect in het apparaat. Waarschuwingslampje en alarm worden automatisch uitgeschakeld als de in de vriesruimte WERKELIJK heersende temperatuur weer daalt en in het weergavebereik komt. 3 Het alarm wordt na een uur automatisch uitgeschakeld, ook als de WERKELIJKE temperatuur nog van de GEWENSTE temperatuur afwijkt. Het rode waarschuwingslampje blijft knipperen. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technisch defect heeft vastgesteld dat verhindert dat de WERKELIJKE temperatuur bereikt kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Het apparaat werkt met een noodprogramma tot de AEG klantenservice de reparatie heeft uitgevoerd. Het openen van de deur van de diepvriesruimte Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. 24 818 14 07-02/7 Interieur Legvlakken 0 Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruiten groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar: 0 Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. 0 Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Plaatsen van grote verpakkingen: 0 De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Flessenrek (niet bij alle modellen) Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. 818 14 07-02/7 25 Interieur Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. 0 Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Schalen en houders Vario-schalenset De twee grote fruit- en groenteladen kunnen door een verstelbare scheidingswand onderverdeeld worden (niet bij alle modellen). Flessenhouder (niet bij alle modellen) Sommige modellen hebben een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 26 818 14 07-02/7 Juiste manier van bewaren In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is het op de onderste legvlakken boven de fruit- en groenteladen. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien. In de onderste lade van de diepvriesruimte niet invriezen, alleen diepvriesproducten bewaren. Tip: levensmiddelen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte zetten om te voorkomen dat ze uitdrogen en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt. Voor het verpakken zijn geschikt: ­ vershoudzakken en -folies van polyethyleen; ­ plastic dozen met deksel; ­ speciale plastic kappen met rubberband; ­ aluminiumfolie. 818 14 07-02/7 27 Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor bewaaren bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden. [. . . ] De koudecirculatie is op dichtheid getest. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 2. 1973 - Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn 818 14 07-02/7 37 Vaktermen · Koelmiddelen Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. · Koelmiddelcircuit Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een condensor en pijpleidingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 3646-6KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 3646-6KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag