Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35941G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35941G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 35941G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35941G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 35941G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (157 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 35941G-M (235 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 35941G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vermijd sterke tocht. Indien, onder normale omstandigheden, een brander niet rondom brandt, maak de brander dan schoon volgens de aanwijzingen in het instruktieboekje. Helpt dat niet, raadpleeg dan uw installateur of de servicedienst. · Tracht, in geval van storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. · Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen! Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf. 70 Inhoudsopgave Uitvoering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel. Nuttig gebruik Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies op. Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat. Een zeer effectieve gasbesparing bereikt u door altijd een goed sluitende pandeksel te gebruiken, zeker tijdens het aan de kook brengen. Een schone panbodem, ook aan de buitenkant, draagt bij aan betere warmteoverdracht. Draai na het aan de kook komen de vlam zover terug dat het gerecht nog juist kan doorkoken. Een grotere vlam dan nodig voor het doorkoken is oneconomisch. TYPE BRANDER STERK NORMAAL KLEIN TWEEVOUDIGE MIN. AFMETING 260 mm 220 mm 160 mm 260 mm. 74 Onderhoud Zoals reeds eerder gezegd adviseren wij u de kookplaat steeds direct na het gebruik schoon te maken. De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf schoon door de hoge temperatuur. Dat gaat het eenvoudigst in een heet sopje, waar u ook de gewone afwas mee gedaan zou hebben. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuurspons; beide kunnen zowel email als roestvrijstaal aantasten of schuurkrassen veroorzaken. Gebruik voor het laten glanzen van email een zachte droge doek en voor het behandelen van vlekken of verkleuringen op roestvrijstaal een daartoe in de handel verkrijgbare polish. Let u er vooral op dat na het reinigen van de branderdeksels alle gaatjes rondom goed schoon en droog zijn. Water of sop in de gaatjes veroorzaakt slecht of niet ontsteken van het gas op die plaatsen. Om een branderdeksel op de juiste manier op de branderkelk terug te kunnen plaatsen, is het branderdeksel voorzien van een nok en de branderkelk van een daarmee overeenkomende uitsparing. Alleen op die manier geplaatst garandeert de brander een goede vlamverdeling rondom. 75 Waarschuwingen voor de installateur De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Voor Nederland Bij het gebruik van het toestel wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken uit de lucht. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. 76 Gasansluiting (voor Nerderland) Attentie Bij het gebruik van het toestel wordt er bij de vernranding van aardgas zuurstof onttrokken uit de lucht. Het kookplateau is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Aansluitpijp met wartel Ringetje Draaibare messing elleboog Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd. [. . . ] De minimale afstand tussen de kookplaat en de brandbare materialen die direct boven het toestel gemonteerd worden is 650 mm. 85 Inbouw 1) Plak de meegeleverde kit-stroken op de randen van de uitsparing in het werkblad. 4) Klem de kookplaat FO 0199 door middel van de beugeltjes vast aan het werkblad. De zijkanten snijden daarbij automatisch de overtollige kit af. a Kit Meubelconstructie Op een keukenmeubel met deur Het betreffende keukenmeubel moet zo geconstrueerd zijn dat: · de kookplaat, in verband met eventuele service, gemakkelijk verwijderd kan worden en; · het uitgaan van een brander door het openen van de deur van het meubel vermeden wordt. De afstand tussen uitsparing kookplaat en de achterwand van de keuken moet tenminste 55 mm bedragen. FO 1013 Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 35941G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 35941G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag