Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35774G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35774G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 35774G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35774G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 35774G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (721 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 35774G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek altijd de stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken. · · · · · · · · · Veiligheid van kinderen · Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplaat kinderen uit de buurt. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen. 2 Installatie · · · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. [. . . ] De vonkontsteking zal ook als de brander aan is nog een paar maal navonken. Mocht na verschillende pogingen de brander niet aan gaan, controleer dan of de branderdeksels (afb. Om de brander uit te schakelen draait u de knop rechtsom op de UIT " " stand. Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander neemt. 6 Optimaal rendement Voor een optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen TYPE BRANDER STERK NORMAAL KLEIN WOK MIN. 260 mm. 7 Onderhoud · · · · · · · Trek voordat u de kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de kookplaat afkoelen. Wij adviseren u de kookplaat altijd direct na het gebruik schoon te maken. De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf schoon door de hoge temperatuur. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponzen; beide kunnen zowel email als roestvrij staal aantasten of schuurkrassen veroorzaken. Gebruik voor het onderhoud van email een zachte droge doek en voor het behandelen van vlekken of verkleuringen op roestvrij staal een daartoe in de handel verkrijgbare polish. Let u er vooral op dat na het reinigen van de branderdeksels alle gaatjes rondom goed schoon en droog zijn. Water of sop in de gaatjes veroorzaakt slecht of niet ontsteken van het gas op die plaatsen. Om een branderdeksel op de juiste manier op de branderkelk terug te kunnen plaatsen, is het branderdeksel voorzien van een nok en de branderkelk van een uitsparing. Alleen op die manier geplaatst garandeert de brander een goede vlamverdeling rondom. afb. 2 FO 2110 8 Aanwijzingen voor de installateur De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Bij het gebruik van het toestel wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken uit de lucht. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Ventilatie Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. [. . . ] Het paneel onder de kookplaat moet eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat bij evt. 8 a) Verwijderbaar paneel b)Ruimte voor de eventuele aansluitingen 30 Boven oven een 550 m in. 480 Voor de inbouwopeningen, zie afb. De elektrische aansluiting voor de oven en de kookplaat moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk gelegd worden. Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd is van de kookplaat. 380 140 FO 0947 FO 2043 afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 35774G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 35774G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag