Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35771G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35771G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 35771G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35771G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 35771G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (363 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 35771G-M (272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 35771G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot de branders afgekoeld zijn. Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken en slecht functioneren van de branders en eventuele bougies. neemt. Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het plateau niet meer gebruikt. Goede ventilatie van het vertrek waarin het gaskookplateau gebruikt wordt is van groot belang; bij slechte ventilatie kan zuurstofgebrek optreden. Raadpleeg uw installateur of laat u voorlichten door het plaatselijke energiebedrijf. Indien, onder normale omstandigheden, een brander niet rondom brandt, maak de brander dan schoon volgens de aanwijzingen in het instruktieboekje. [. . . ] Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander. 25 Het gebruik De lekplaat De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Zo moet u bijvoorbeeld gemorste rabarber beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de branderdeksels. Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel. Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies op. Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat. Een zeer effectieve gasbesparing bereikt u door altijd een goed sluitende pandeksel te gebruiken, zeker tijdens het aan de kook brengen. Een schone panbodem, ook aan de buitenkant, draagt bij aan betere warmteoverdracht. Draai na het aan de kook komen de vlam zover terug dat het gerecht nog juist kan doorkoken. Een grotere vlam dan nodig voor het doorkoken is oneconomisch. TYPEBRANDER STERK NORMAAL KLEIN WK O MIN. MAX. AFMETING 240m m 220m m 160m m 260mm. De pandragers Nuttig gebruik 26 Onderhoud Zoals reeds eerder gezegd adviseren wij u de kookplaat steeds direct na het gebruik schoon te maken. De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf schoon door de hoge temperatuur. Dat gaat het eenvoudigst in een heet sopje, waar u ook de gewone afwas mee gedaan zou hebben. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuurspons; beide kunnen zowel email als roestvrijstaal aantasten of schuurkrassen veroorzaken. Gebruik voor het laten glanzen van email een zachte droge doek en voor het behandelen van vlekken of verkleuringen op roestvrijstaal een daartoe in de handel verkrijgbare polish. Let u er vooral op dat na het reinigen van de branderdeksels alle gaatjes rondom goed schoon en droog zijn. Water of sop in de gaatjes veroorzaakt slecht of niet ontsteken van het gas op die plaatsen. Om een branderdeksel op de juiste manier op de branderkelk terug te kunnen plaatsen, is het branderdeksel voorzien van een nok en de branderkelk van een daarmee overeenkomende uitsparing. Alleen op die manier geplaatst garandeert de brander een goede vlamverdeling rondom. 27 Gasaansluiting De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. [. . . ] De druk door het vastschroeven volstaat om een groef aan te brengen in de afdichtig, waarvan het teveel dan gemakkelijk kan worden verwijderd. De rand van het plateau vormt een dubbele afdichting die een betrouwbare garantie vormt tegen infiltratie van vloeistoffen. 50 50 10 FO 2753 Fig. 4 a) Afdichting Meubelconstructie Op een keukenmeubel met deur Het betreffende keukenmeubel moet zo geconstrueerd zijn dat: de kookplaat, in verband met eventuele service, gemakkelijk verwijderd kan worden en; het uitgaan van een brander door het openen van de deur van het meubel vermeden wordt. De afstand tussen uitsparing FO 2044 kookplaat en de achterwand van de keuken moet tenminste 55 a) Afneembare plaat mm bedragen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 35771G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 35771G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag