Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35744G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35744G-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 35744G-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 35744G-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 35744G-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (263 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 35744G-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Tijdens het gebruik produceert de kookplaat warmte en vocht, zeker tijdens langdurig gebruik. Zorg dan voor goede ventilatie door een raam open te zetten of de afzuigkap in te schakelen. Tijdens het gebruik · Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het bereiden van voedsel in de huishouding; gebruik het nergens anders voor. · Controleer na gebruik van de kookplaat altijd of de bedieningsknoppen op "UIT" staan. · Mocht er in de buurt van de kookplaat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan voor dat het snoer niet in aanraking komt met hete delen van de kookplaat. 2 15 30 Inbouwmogelijkheden Op een keukenmeubel met deur Zorg er altijd voor dat de onderzijde van de kookplaat niet in aanraking kan komen met onderliggende kastdelen of voorwerpen. [. . . ] · De meerpolige schakelaar moet tussen de schakelcontacten een minimale ruimte van 3 mm hebben. · Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het snoer niet heter kan worden dan 90°C boven de kamertemperatuur. · De gaskookplaat is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer waarop een randaardestekker moet worden gemonteerd. · De netspanning moet 230 V ~ 50 Hz zijn. De bedieningsknoppen De symbolen op de knoppen hebben de volgende betekenis: uit maximale gastoevoer minimale gastoevoer Kies altijd een stand tussen maximum en minimum, nooit tussen uit en maximum. D Afb. 1 A A C B B C A -branderdeksel B - bougie C - thermokoppel D - branderdeksel van de wokbrander 5 12 Aansteken van de branders Steek de brander altijd aan voordat u er een pan op zet. Voor het aansteken gaat u als volgt te werk: Druk de bij de brander behorende knop geheel in en draai hem linksom op het symbool "maximale gastoevoer". 1C) te verwarmen en de veiligheidsklep uit te schakelen die anders de gastoevoer zou onderbreken. Controleer dan of de vlam regelmatig brandt en zet de knop op de gewenste stand. In geval van stroomuitval houdt u een lucifer bij de brander en gaat u te werk zoals hierboven beschreven. Mocht na verschillende pogingen de brander niet aangaan, controleer dan of alle onderdelen goed op hun plek liggen. Om de brander uit te schakelen draait u de knop rechtsom op stand "UIT". Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander neemt. Technische gegevens Afmetingen in mm: kookplaat h x b x d uitsnijmaat b x d Vermogen van de branders in kW: sudderbrander normaalbrander sterkbrander wokbrander Categorie Koppeling gas Voeding gas Aansluiting aan Klasse 90 x 680 x 510 560 x 480 1, 0 1, 65 3, 0 4, 25 II 2 L G 1/2" aardgas 25 mbar 230 V~ 50 Hz 3 Type brander Nominale Spaarwarmte-afgifte warmte-afgifte kW kW 0, 3 0, 32 0, 65 1, 5 Aardgas 25 mbar Sproeiers 78 99 129 65+141 Spaarstandboring 100/mm 40 41 55 90 Verbruik m3/h 0, 095 0, 157 0, 286 0, 405 Optimaal rendement Voor een optimaal rendement dient u altijd pannen met een platte bodem te gebruiken. De diameter van de pan moet aangepast zijn aan de brander, zie onderstaande tabel. Wij adviseren u ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt is bereikt. sudderbrander normaalbrander sterkbrander wokbrander 1, 0 1, 65 3, 0 4, 25 Brander diameter minimale 180 mm. 260 mm. snel normaal sudder wokbrander Aanwijzingen voor de installateur Attentie!Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van gas zuurstof onttrokken aan de lucht. Het installeren en aansluiten van het apparaat dient te geschieden door een erkend installateur. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, als het apparaat niet volgens de betreffende normen is geïnstalleerd. Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (bijv. Olie en vet ontbranden makkelijk bij oververhitting. 6 11 of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. [. . . ] 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 35744G-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 35744G-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag