Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 353WK-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 353WK-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 353WK-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 353WK-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (286 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 353WK-M (307 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Achterin de gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van AEG fabrieksservice. nr. Voor de gebruiker AEG feliciteert u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Beschrijving van het product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het is verboden de specificaties te wijzigen, of te proberen het toestel op enigerlei andere wijze te modificeren. Onderhoud en reiniging Reinig het gasstel strikt volgens de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing. Service Tijdens gebruik Het gasstel is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is niet bedoeld voor commerciële / industriële doeleinden. Controleer of alle bedieningsknoppen in de UIT-stand staan, wanneer u het gasstel niet gebruikt. Neem dan contact op met uw lokale AEG Service Door onervaren personen uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot letsel of tot ernstige defecten aan het toestel. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde / competente personen worden uitgevoerd. Neem contact op met uw lokale AEG Service Afvoer Maak het gasstel onbruikbaar, door de kabel door te snijden. Breng verpakkingmateriaal en oude toestellen naar een erkende stortplaats. 4 Beschrijving van het product Brander Bedieningsknop 5 Zo gaat u te werk Brander-aanduidingen Afbeeldingen op beide bedieningsknoppen geven aan welke brander wordt geregeld via de betreffende knop. Aanduidingen op paneel Elke bedieningsknop is voorzien van een ring die de gastoevoer aangeeft. vlam 6 Hulpgasring / branderdeksel Samen met de branderkelk vormt de hulpgasring /het branderdeksel de ruimte waar de uiteindelijke menging van gas en lucht plaatsvindt, waardoor het gas op juiste wijze brandt. Als de hulpgasring of het branderdeksel verkeerd is aangebracht, dan werkt de brander niet goed, en kunnen de branders binnen korte tijd beschadigd raken. Deksel Brander Ontstekingselektrode (A) Elke brander is voorzien van een ontstekingselektrode. Zolang u de bedieningsknop ingedrukt houdt, zorgt de automatische ontsteking ervoor dat er een vonk wordt afgegeven tussen de ontstekingselektrode en het branderdeksel. Ontstekningselektrode (A) Burner Main nozzle Warmtesensor (B) Het gasstel is uitgerust met volledig beveiligde gaskranen (thermische zekering). Wanneer de vlam uitgaat, zorgt de warmtesensor na enkele seconden (max. NB. : Gastoevoer vindt altijd plaats wanneer de bedieningsknop ingedrukt is. Zie startprocedure. Warmtesensor (B) 7 Buitenste branderkroon Binnenste branderkroon Afdekring Luchtventiel Branderlichaam 8 Plaats Wij adviseren u het kookplateau zodanig in te bouwen dat het, tijdens het gebruik, geen andere zaken in de weg zit. Houd ruimte aan tenminste één zijkant vrij voor het afzetten van hete pannen. Plaats het meubel waar het kookplateau ingebouwd wordt niet in een smaale doorgang of naast een deur welke naar de verkeerde kant open gaat. 9 Ontsteking * Druk de bedieningsknop in. Wanneer de menging van gas en lucht correct is, wordt de brander ontstoken. Als het niet mogelijk is de brander aan te sluiten op de netvoeding, dan kunt u een lucifer gebruiken. * Druk na het starten van de brander ongeveer 10 seconden op de bedieningsknop. Hiermee activeert u de automatisch werkende thermische zekering (warmtesensor gereed). * U kunt de brander nu regelen tussen maximale vlam en minimale vlam. 10 Onderhoud en reiniging Om hygiënische en veiligheidsredenen moeten de kookzones goed schoon worden gehouden. [. . . ] Dit nummer vindt u op het typeplaatje en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de service technicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 353WK-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 353WK-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag