Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 341D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 341D-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX 341D-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX 341D-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX 341D-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (454 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX 341D-W (463 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX 341D-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 341 D DE 3161 Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte Cooker Hood Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation et d'installation Operating and Installation Instructions Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. · Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk "Klantenservice". Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen · Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. [. . . ] Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt "toevoeropening even groot als afvoeropening" kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 22 Algemeen · Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. · Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). Gebruik als afzuigkap · De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Opmerking: De verbindingsring kan naar behoefte aan de bovenafvoer of aan de achterafvoer bevestigd worden. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. · Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling. Afvoerbuis Verbindings ring Bovenkant Achterkant Bovenkant Achterkant Achteraanzicht afb. 1 Gebruik als recirculatiekap · De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. 2 · Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 2 23 Bediening van de afzuigkap · De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: · Lichtschakelaar: hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Bovendien heeft de kap een micro-schakelaar rechts onder de onderste geleiding van het uittrekbare dampscherm. sluiten van het uittrekbare dampscherm, het apparaat automatisch in resp. uit te schakelen, als een afzuigstand is ingesteld en de lichtschakelaar op "I" staat. Lichtschakelaar Motorschakelaar 0123 24 Onderhoud · Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Vetfilter · Het vetfilter heeft de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en wordt altijd, d. w. z. zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. Het filter kan niet worden gereinigd en moet één maal per maand worden vervangen. · Als u het vetfilter vervangt, ook het filterrooster met lauw water en een vloeibaar, niet schurend reinigingsmiddel schoonmaken. [. . . ] · Controleer tevens of er in de buurt van de installatie ruimte (op een, ook met gemonteerde kap, goed bereikbare plaats) een stopcontact aanwezig is en of er de mogelijkheid bestaat voor de verbinding aan een rookafvoer naar buiten (alleen voor het afzuigende apparaat). 6: Alleen voor de filterende uitvoering: gebruik ALLEEN de bovenste afvoeropening. Controleer of, na de installatie, deze opening niet verstopt zit en of er voldoende ruimte is voor de terugvoer van de gezuiverde rook en dampen naar de keuken. Druk hard om het vooraf geperforeerde deel (Bovenste of voorste deel) op de afvoeropening los te maken en te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX 341D-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX 341D-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag